Skoljuridik för fristående skolor och förskolor

På Vide har vi i många år arbetat som rådgivare åt fristående skolor och förskolor i frågor om grund- och tilläggsbelopp, tillstånd, särskilt stöd och andra skollagsfrågor.

Vi arbetar också med att utveckla kvalitetsledningssystem för förbättringsarbete, något som varje tillståndspliktig verksamhet måste ha.

Läs mer om vilka tjänster vi kan erbjuda nedan.

 

skoljuridik för fristående skolor och förskolor

Våra tjänster inom skoljuridik

Rådgivning

Tack vare vårt mångåriga arbete med olika fristående huvudmän har vi fått en stor branschkännedom.Vi erbjuder stöd och rådgivning i skoljuridik och alla övriga juridiska frågor och ärenden som kan uppkomma.

Överklagande till domstol

Står din förskola eller skola inför att överklaga ett beslut till domstol? I så fall kan vi företräda er. Då gör vi först en grundlig juridisk analys av ärendet och sedan sköter vi alla kontakter med domstol och myndigheter, skriver yttranden samt representerar er verksamhet vid muntliga förhandling, ända fram till dom.

Systematiskt förbättringsarbete

Alla tillståndspliktiga verksamheter måste ha ett ledningssystem för systematiskt förbättringsarbete. Ett kvalitetsledningssystem är ett verktyg som används för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra en verksamhet. Vi stödjer er i processen och arbetar tillsammans med dig och din personal med att ta fram ledningssystem, men vi kan också hjälpa till med att ta fram enskilda rutiner, mallar, blanketter eller andra dokument.

Förbättra processen särskilt stöd

Arbetet med särskilt stöd är en ständigt pågående process där skolan måste kartlägga, analysera och testa vilka åtgärder som fungerar för eleven. En förutsättning för ett framgångsrikt arbete är att skolan dokumenterar sitt arbete. I det arbetet ingår att skolan tar fram egna rutiner och mallar för olika typer av dokument. Vi har de senaste åren arbetat mycket med fristående huvudmän och hjälpt dem att kvalitetssäkra sin process för särskilt stöd. Vi kan hjälpa till med att ge juridisk rådgivning och kvalitetssäkra er dokumentation så att denna blir tydlig, korrekt och enkel att arbeta med. 

 

Funderar du på att anlita oss?

Har du några frågor eller vill du ha mer information om våra tjänster eller priser? Fyll i nedan formulär, ring oss på telefonnummer 031-15 99 43 eller mejla så kan vi berätta mer!

Vi delar med oss av vårt kontaktnät

Vi har drygt 10 års erfarenhet av att bistå förskolor och skolor med rådgivning och med tiden har vi byggt upp ett stort kontaktnät. Som kund får ni möjlighet att få del av det.

Genom våra väletablerade samarbeten med erfarna specialpedagoger, som har stor erfarenhet av att arbeta med elever med npf och andra funktionsnedsättningar, har vi möjlighet att skräddarsy tjänster utifrån din förskolas eller skolas unika behov.

Vi delar med oss av vår kunskap

Under fliken Kunskapsbanken hittar du är rektor eller huvudman användbart material som du kan ha nytta av i ditt arbete. Här kan du t.ex. hitta mallar för beslut om åtgärdsprogram och andra beslut som innebär myndighetsutövning samt förslag på rutiner i det systematiska kvalitetsarbetet.

Materialet är kvalitetssäkrat av våra experter. Och gratis.

Share This