Go to Top

Juristfirman Vide vinnare i Post- och telestyrelsens innovationstävling!


Vi kan med stolthet och glädje berätta att Post- och telestyrelsen, PTS, har utsett Juristfirman Vide till vinnare i deras innovationstävling “Förenkla för föräldrar” 2015. PTS efterlyste it-lösningar som kan ge personer bättre förutsättningar i sin roll som förälder. Syftet med lösningarna är att underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med någon funktionsnedsättning.

Juristfirman Vide vinnare i PTS Innovationstävling

Juristfirman Vides innovation är en webbtjänst som riktar sig till föräldrar som har olika kognitiva funktionsnedsättningar som t.ex. autism, hjärnskador eller dyslexi. Tjänsten syftar till att ge målgruppen anpassad och tillgänglig information och kunskap att kunna ta tillvara sina barns rättigheter i förhållande till skola och myndigheter. Även föräldrar utan funktionsnedsättning ska kunna använda sig av tjänsten. Tjänsten syftar också till att skapa tillgång till juridisk hjälp på ett bättre sätt, t.ex. genom att erbjuda lägre priser för kvalificerad juridisk rådgivning. Det kommer också finnas mallar för överklaganden, anmälningar och ansökningar som kommer att vara helt gratis att använda. Som vi ser det är vårt projekt en demokratifråga – alla föräldrar ska ha rätt och möjlighet att kunna ta tillvara sina barns rättigheter!

I genomsnitt är det 4-5 personer varje vecka som hör av sig till oss och vill ha hjälp med att kommunicera med myndigheter och skola. Ofta rör ärendet deras barn, som hamnat i svårigheter på något sätt. Reglerna om LSS, SoL och skollagen kan vara snåriga och det är inte lätt att förstå hur allt hänger ihop. Om man som förälder själv har en funktionsnedsättning i form av autism eller dyslexi kan det vara ännu svårare att förstå vilka regler som finns, hur det går till att göra ansökningar av olika slag, skriva överklaganden etc. Många föräldrar uppger att de saknar kunskaper om sina och barnens rättigheter och att detta underläge innebär en fördel för socialtjänst och omsorg. Att behovet av denna tjänst är stort vet vi och kan också intygas av våra samarbetspartners Dyslexiförbundet FMLS, Autism- och Aspergerförbundet samt Barn i behov – Göteborg. Attention släppte en rapport i slutet av april 2015 på ämnet Rapport “Hur fungerar de kommunala stödinsatserna för Attentions föräldrar”. Att vi vann Post- och telestyrelsens innovationstävling betyder att vi får medel att bygga denna tjänsten. Vi startar projektet i mitten av juni och projektet löper på till nästa höst. Lansering sker i maj 2016.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta VD Jennie Elfström på jennie.elfstrom@juristfirmanvide.se eller på 031- 15 99 43. Länk till Post- och telestyrelsens pressmeddelande finns här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *