Go to Top

Kommunen som glömde sitt uppdrag

Ingen som är insatt i skolfrågor har väl missat vad Österåkers kommun ägnat sig åt den senaste tiden? Österåkers kommun bjöd in huvudmannen för Helleborusskolan, som är en resursskola, för att starta en filial i Österåkers kommun. Några år senare driver Helleborusskolan en fungerande verksamhet. I höst blev utfallet så här. Av 115 ansökningar om tilläggsbelopp så blev det avslag/kraftig nedsättning av tilläggsbeloppen i 113 ärenden. När en kommun gör så här handlar det om pengar. Vi har gjort den här resan med flera resursskolor. Det handlar inte om att elevernas stödbehov helt plötsligt blivit så mycket mindre att det är berättigat att göra så här. Nu har jag inte sett motiveringarna till samtliga avslag men ofta ser de likadana ut när det handlar om avslag en masse.

Kommuner måste förstå skillnaden mellan tvingande lagstiftning och beslut som innebär att kommunen lägger pengar på sådant som man absolut inte är tvingad att lägga pengar på. Elevens rätt till utbildning är fastställd i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vår grundlag Regeringsformen och i skollagen. Det är den principen som tilläggsbeloppsreglerna vilar på och den principen har alla människor som arbetar inom skolan, på både huvudmannanivå och på skolnivå, i sitt grundläggande uppdrag att försvara och värna.

Jennie Elfström

One Response to "Kommunen som glömde sitt uppdrag"

  • Lotta
    11 november, 2019 - 06:47 Reply

    Tacksam över att ni uppmärksammat vår kamp för våra elever.

    Vänligen Lotta Curbo
    Grundare, Huvudman Helleborusskolan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *