Go to Top

Barns rättigheter i skolan och på fritiden

Vide har lanserat Justly – en ny tjänst för föräldrar som vill veta mer om sina barns rättigheter

I april 2016 lanserade vi vår nya tjänst Justly. Juristfirman Vide var en av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling “Förenkla för föräldrar” 2015 och tack vare det kunde vi bygga Justly.

På Justly hittar du

  • fakta om barns rättigheter
  • råd om hur ni kan skapa struktur och ett gott samarbete
  • gratis mallar, om ni vill ansöka om hjälp, anmäla till en myndighet eller överklaga ett beslut

Läs mer på justly.se