Go to Top

Barns rättigheter i skolan och på fritiden

Barns rättigheter i skolan och på fritiden – inte en självklarhet

Barns rättigheter finns fastslagna i ett flertal lagstiftningar, bl.a. skollagen, LSS och socialtjänstlagen. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med och stötta familjer där barnen inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Vi kan hjälpa er med rådgivning gällande till exempel frågor om särskilt stöd och rätten till utbildning, och andra frågor rörande skollagen och skolan, överklaga beslut om åtgärdsprogram eller rådgivning kring anmälan till Skolinspektionen eller andra tillsynsmyndigheter eller överklaga beslut enligt LSS och socialtjänstlagen.

Har du andra frågor som rör ditt barns rättigheter är du naturligtvis också välkommen att höra av dig.

Kontakta oss på kontakt snabel-a juristfirmanvide.se så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er.