Go to Top

För fristående skolor och förskolor

 Group of Multiethnic People Having a Coffee BreakSkoljuridik – vårt specialområde

På Vide har vi i många år arbetat som rådgivare åt fristående skolor och förskolor i frågor om grund- och tilläggsbelopp, tillstånd, särskilt stöd och anmälningsärenden hos Skolinspektionen. Vi arbetar också med att utveckla kvalitetsledningssystem för förbättringsarbete, något som varje tillståndspliktig verksamhet måste ha.

Vilka tjänster erbjuder Vide?

Tack vare vårt arbete med olika friskolor har vi fått en stor branschkännedom. Vi erbjuder stöd och rådgivning i skoljuridik och alla övriga juridiska frågor och ärenden en skola kan ha.

Avtalsrätt, fastighetsrätt och arbetsrätt

Genom vårt nätverk har vi kompetens inom de juridiska områden en fristående skola eller skola kan komma att stöta på – till exempel avtalsrätt, fastighetsrätt och arbetsrätt – som gör att vi kan bistå de skolor vi arbetar för i de flesta juridiska ärenden de har.

Överklagande till domstol

Står din skola inför att överklaga ett beslut till domstol? I så fall kan vi företräda skolan. Då gör vi först en grundlig juridisk analys av ärendet och sedan sköter vi alla kontakter med domstol och myndigheter samt representerar skolan vid muntliga förhandlingar.

Ledningssystem för systematiskt förbättringsarbete

Alla tillståndspliktiga verksamheter, till exempel förskolor och skolor, måste ha ett ledningssystem för systematiskt förbättringsarbete. Ett kvalitetsledningssystem är ett verktyg som används för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra en verksamhet. Du kan läsa mer om vad ett kvalitetsledningssystem är och vilka tjänster vi erbjuder på sidan kvalitetsledningssystem för systematiskt förbättringsarbete.

Funderar du på att anlita oss?

Har du några frågor eller vill du ha mer information om våra tjänster eller priser? Ring oss på telefonnummer 031-15 99 43 eller mejla oss på info@juristfirmanvide.se för mer så kan vi berätta mer!