Go to Top

För tillståndspliktiga LSS- och SoL-verksamheter

Höga krav för att få driva en LSS-verksamhet

Som verksamhetschef på en tillståndspliktig verksamhet – till exempel på ett HVB-hem eller en assistansanordnare – måste du ha god kännedom om de lagar, förordningar och allmänna råd som gäller för den verksamhet du representerar. De senaste åren har lagstiftningen som gäller för tillståndspliktiga verksamheter ändrats. Kraven för att få tillstånd att driva en verksamhet enligt lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) har skärpts och juridiken har blivit mer komplex. Alla tillståndspliktiga verksamheter måste till exempel ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som följer Socialstyrelsens riktlinjer. Du kan läsa mer om vad det innebär på sidan kvalitetsledningssystem och systematiskt förbättringsarbete.

Rådgivning för SoL- och LSS-verksamheterVilka tjänster erbjuder Vide?

Juristfirman Vide arbetar för flera företag som erbjuder tjänster som personlig assistans, gruppboende, daglig verksamhet och HVB-hem. I många fall har vi varit med sedan verksamheternas start och stöttat de ansvariga i arbetet med att ansöka om tillstånd och utveckla kvalitetsledningssystem. Vi stödjer också våra kunder i andra juridiska ärenden, till exempel i frågor om avtals- och fastighetsrätt.

Vi strävar alltid efter att skapa långsiktiga samarbeten som präglas av förtroende. Tack vare vårt arbete med olika verksamheter har vi fått en stor branschkännedom – något som kommer våra kunder till del.

Vi på Vide kan hjälpa dig som verksamhetschef att

  • ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
  • ta fram ett kvalitetsledningssystem anpassat till verksamheten
  • svara på frågor om LSS och SoL.

Vi kan också

  • representera verksamheten eller enskilda brukare i domstol
  • sitta med i verksamhetens styrelse som juridiskt sakkunnig
  • erbjuda rådgivning i anmälnings- och tillsynsärenden.

 Funderar du på att anlita oss?

Kontakta oss för mer information och kostnadsfri konsultation. Du kan mejla oss på info@juristfirmanvide.se eller ringa oss på 031-15 99 43.