Go to Top

Sjukpenning och sjukersättning

Socialförsäkring – vad är det?

Socialförsäkringen är en del av det svenska trygghetssystemet. I den finns bland annat regler om sjukpenning och sjukersättning. Sjukpenning kan du få om du under en begränsad tid inte kan arbeta på grund av en sjukdom eller skada. Sjukersättning kan du få om du är mellan 30 och 65 år gammal och troligtvis aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av en sjukdom, en skada eller en funktionsnedsättning. Det är myndigheten Försäkringskassan som kan ge dig sjukpenning eller sjukersättning.

I Socialförsäkringen finns också regler om handikappersättning, föräldrapenning och ersättning vid arbetsskador (livränta).

På Vide har vi specialkompetens inom socialförsäkringsrätt och lång erfarenhet av att hantera sådana ärenden – något som kommer våra kunder till nytta.

Sjukpenninggrundande inkomstMer än juridik

Det är vanligt att människor förlorar sin känsla av trygghet, tillit och kontroll om de hamnar i konflikt med Försäkringskassan i socialförsäkringsärenden. På Vide vet vi att det kan kännas svårt eller tungt för vissa att överklaga ett beslut som en kommun eller myndighet har tagit. Därför kan det vara skönt för dig som kund att veta att vi tar hänsyn till dig som person och till din situation när vi arbetar med ditt ärende. Den energi våra kunder saknar – den energin har vi.

Vi försöker alltid få Försäkringskassan eller andra myndigheter, kommuner och domstolar att se på din situation med nya ögon. Då kan de omvärdera ditt ärende och ändra sitt tidigare beslut.

Vad har du rätt till?

Det kan vara svårt för personer som inte är jurister att förstå vad som står i lagarna och att veta vilken hjälp och stöd man har rätt till. På vår webbplats försöker vi därför förklara så att så många som möjligt ska förstå vad vissa lagar innehåller och hur vi kan hjälpa våra kunder. Men eftersom varje människa och situation är unik så kan vi inte förklara allt i texterna på webbplatsen.

Funderar du på att anlita oss?

Om du ringer eller mejlar oss kan vi förklara vad just du har rätt till och vilka tjänster vi kan erbjuda dig. Vårt telefonnummer är 031-15 99 43 och vi har telefontid mellan klockan 9.00 och 16.00 på vardagar. Vår mejladress är info@juristfirmanvide.se. Vi svarar på ditt mejl inom två arbetsdagar.