Referenser

”Samarbetet med Juristfirman Vide har varit otroligt betydelsefullt och helt avgörande för vår skola. Det har präglats av en djup förståelse för vår verksamhets specifika utmaningar och behov och ett genuint engagemang från både Jennie och Mattias som utöver juridiskt bistånd även har innefattat utbildning och möjligheten att få nytta av ett stort kontaktnät.”
Kerstin Werder

Föreningen för Waldorfpedagogik i Kungälv som driver Fredkullaskolan

”Helleborusskolan Österåker AB tog juridisk hjälp av Juristfirman Vide under hösten 2019. Helleborusskolan Österåker är en resursskola  F-9 som vänder sig till normalbegåvade elever som har diagnos inom neuropsykiatri. Österåkers kommun bestämde sig från en termin till en annan att sänka eller neka tilläggsbelopp för 98% av våra elever. Vi var förtvivlade, då vår pedagogik bygger på små klasser och hög personaltäthet. Vi hade inte möjlighet att driva skolan vidare inom ramen för de nya ekonomiska förutsättningar, som Österåkers kommun gav oss. Vi blev då rekommenderade att kontakta Juristfirman Vide. Vi fick ett sådant professionellt bemötande! Mattias Elfström är säker, tydlig och extremt kunnig inom de lagrum som finns i de olika styrdokument som rör skola. Att Mattias åkte från Göteborg till Åkersberga för att delta på möten mellan oss och Österåkers kommun gjorde en enorm skillnad för mig. Jag kunde även, när som helst skriva mail och ställa uppkomna frågor, genom hela processen, Mattias eller Jennie svarade snabbt och relevant. Deras stora stöd gjorde att jag kände mig lugnare, och kunde prestera bättre under den extremt pressade situation som hösten 2019 innebar för mig och en av mina grundskolor.

Juristfirman Vides personliga stöd, kunnande och support genom hela processen, var helt avgörande för mig personligen, men även för våra olika verksamheter.

Jag kan varmt rekommendera Juristfirman Vide!”

 

Lotta Curbo

VD JoLo AB som driver Helleborusskolan Österåker AB, Helleborusskolan Täby AB & Helleborus Omsorg AB

”Juristfirman Vide och Jennie Elfström bistod oss i vårt överklagande gällande ett beslut om tilläggsbelopp. Vår förskola är ett litet föräldrakooperativ. Det ursprungliga beslutet äventyrade på riktigt förskolans existens. Jennie Elfström bistod oss när vi överklagade till förvaltningsrätten som senare återförvisade ärendet till kommunen. Kommunen ändrade då sitt beslut vilket innebär att förskolan nu får kommunens maxbelopp för tilläggsbelopp och dessutom en retroaktiv utbetalning för de månader som förflutit sedan vi överklagade. För oss var hjälpen ovärderlig. Jennie Elfström och Vide har under hela processen snabbt och professionellt återkopplat när frågor uppstått och löpande bistått med ytterst kunnig rådgivning kring våra skrivelser till Förvaltningsrätt respektive kommun.Vår förskola kan i och med detta fortsätta ge barnet i fråga allt stöd och träning hen behöver utan att vår existens hotas och vi kan varmt rekommendera Jennie Elfström och Juristfirman Vide för liknande ärenden.”

Alexandra Forslund

Förskolan Minibojarna, Stockholm

”Vi på Pusselbitens skola har fått hjälp med ett flertal överklaganden. Vi är otroligt glada att ha Juristfirman Vide på vår sida. De besitter hög kompetens inom skoljuridik och LSS och visat prov på engagemang och omtanke för våra elever och deras situation. Vi rekommenderar varmt Juristfirman Vide till andra.”

Navid Ghannad

Pusselbitens skola, Dalby

Share This