Go to Top

Referenser

“Juristfirman Vide och Jennie Elfström bistod oss i vårt överklagande gällande ett beslut om tilläggsbelopp. Vår förskola är ett litet föräldrakooperativ. Det ursprungliga beslutet äventyrade på riktigt förskolans existens. Jennie Elfström bistod oss när vi överklagade till förvaltningsrätten som senare återförvisade ärendet till kommunen. Kommunen ändrade då sitt beslut vilket innebär att förskolan nu får kommunens maxbelopp för tilläggsbelopp och dessutom en retroaktiv utbetalning för de månader som förflutit sedan vi överklagade. För oss var hjälpen ovärderlig. Jennie Elfström och Vide har under hela processen snabbt och professionellt återkopplat när frågor uppstått och löpande bistått med ytterst kunnig rådgivning kring våra skrivelser till Förvaltningsrätt respektive kommun.Vår förskola kan i och med detta fortsätta ge barnet i fråga allt stöd och träning hen behöver utan att vår existens hotas och vi kan varmt rekommendera Jennie Elfström och Juristfirman Vide för liknande ärenden.”

Alexandra Forslund, Förskolan Minibojarna, Stockholm

“Jennie Elfström har hjälpt med oss med ansökan till IVO om tillstånd att bedriva personlig assistans. Jennie har visat stort engagemang och hög kompetens. Vi känner en trygghet med att ha Juristfirman Vide som samarbetspartner nu när vi startar upp vårt företag.”

Kristina Löfgren Carlsson, Omsorgslandslaget AB

“Vi på Pusselbitens skola har fått hjälp med ett flertal överklaganden. Vi är otroligt glada att ha Juristfirman Vide på vår sida. De besitter hög kompetens inom skoljuridik och LSS och visat prov på engagemang och omtanke för våra elever och deras situation. Vi rekommenderar varmt Juristfirman Vide till andra.”

– Navid Ghannad, Pusselbitens skola, Dalby

“Jag vill tacka Jennie Elfström för det stora stödet och förtjänstfulla vägledning och utmärkta kunskap om och kring socialförsäkringen. Jag hade aldrig orkat eller kunnat ta mig igenom denna pappersexercis utan din fantastiska hjälp. Jag är oerhört tacksam att jag hittade Jennie Elfström och att hon tog sig tid att hjälpa mig. Utan henne hade jag blivit utmanövrerad.”

– Helén R

“Enigma Omsorg arbetar bl. a. med verksamheter inom LSS. Vi kontaktade Juristfirman Vide för ett överklagande i ett tillståndsärende och fick snabb, kompetent och engagerad hjälp av dem.”

– Eva Lundberg, kvalitetschef Enigma Omsorg

“Forsetco är ett mindre assistansbolag beläget ett par mil utanför Kiruna. När vi behövde hjälp med vår tillståndsansökan vände vi oss till Juristfirman Vide. Vi fick ett bra bemötande av Jennie Elfström och arbetet utfördes mycket effektivt. Juristfirman Vide har nu varit våra husjurister i snart två år och vi är mycket nöjda. Jag kan mycket varmt rekommendera Juristfirman Vide till andra LSS-anordnare.”

– Hans Fängvall, verksamhetschef Forsetco AB

”Yrkeshögskoleutbildningen vid Göteborgs Stad Utbildning behövde snabb hjälp med rådgivning i samband med en ansökan hos Myndigheten för Yrkeshögskolan. Vi vände oss till Jennie Elfström med tidigare erfarenheter från KY- och Yh-utbildningar. Den hjälp vi fick av Jennie Elfström utfördes professionellt, snabbt och med stor kunskap. Vi rekommenderar varmt Juristfirman Vide till andra.”

– Claes Westerberg, rektor, Yrkeshögskoleutbildningen vid Göteborg Stad sektor ekonomi

Cedergruppen som arbetar med daglig verksamhet för personer med Aspergers syndrom behövde hjälp med att tolka LSS. Vi fick snabb och bra hjälp från Juristfirman Vide.”

– Christina Cedergren, Cedergruppen AB

“Jag är mycket glad över att jag hittade till Juristfirman Vides hemsida när jag fick avslag på min ansökan om sjukersättning. Tack vare era råd fick jag ny kraft att gå vidare och begära omprövning. Nu har Försäkringskassan ändrat sig och jag har beviljats sjukersättning!”

– Christina

“Jag kontaktade Jennie per mail och förklarade med enkla ord vad jag behövde för juridisk hjälp. I mitt fall handlade det om överklagan om stadigvarande sjukersättning. Jag fick snabbt den hjälp jag saknade. Att helt lämna över “mig” och mitt ärende till Jennie är det bästa jag gjort, de vet jag nu! Jag har idag beviljats stadigvarande sjukersättning tack vare noggrant arbete av Jennie Elfström! Jag har återfått ett värdigt liv. Och att i den svåra stund få känna att någon bryr sig så mycket, varmt och hjärtligt, var värdefullt. Vi skötte allt via mail eftersom avståndet oss mellan var 35 mil.

Tack för att Du finns Jennie!”

– Petronella

“Takk for at jeg fant Juristfiman Vide! Etter å ha ført en ensom kamp mot Försäkringskassan, følte jeg meg maktesløs og fikk da uvurderlig hjelp fra Juristfirman Vide. Det føles trygt å finne noen som har nødvendig kunnskap til regelverk og samtidig gode evner til å gi råd og veiledning! Juristfirman Vide tok tak i min sak og hjalp meg videre på en svært profesjonell måte. Raskt fikk jeg oppfølging og gode råd om hvordan jeg skulle gå videre. Det er jeg veldig takknemlig for!”

– Annichen