Go to Top

Att tänka på när du ansöker om sjukersättning

Jag har arbetat med socialförsäkringsärenden i domstol och på Juristfirman Vide i snart 10 år. Under årens lopp har det kommit lagändringar som påverkat möjligheten att få sjukersättning. Här har jag sammanställt några tips för dig som funderar på att ansöka om sjukersättning.

– Tydligt och utförligt läkarutlåtande om hälsotillstånd är centralt. Läs igenom läkarintyget ordentligt innan du skickar in det till Försäkringskassan. Tänk på att det ska finnas en beskrivning av och en tydlig koppling mellan Diagnos – Funktionsnedsättning – Aktivitetsbegränsning (DFA-kedjan). I läkarutlåtandet ska det också framgå vilka medicinska behandlingar och rehabåtgärder du genomgått.

– Om du har äldre läkarintyg, intyg från andra än läkare som t.ex. psykolog eller arbetsterapeut och andra utredningar som beskriver ditt sjukdomstillstånd och konsekvenserna av den kan du skicka med dessa.

Du bör ha genomgått arbetslivsinriktad rehabilitering via Arbetsförmedlingen. Erfarenhetsmässigt är det svårt att visa att möjligheten till arbetslivsinriktad rehabilitering är uttömd, även om en läkare intygar att det är så. Bifoga intyg från Arbetsförmedlingen till din ansökan om sjukersättning. Sjukersättning

Vill du ha mer rådgivning om din ansökan om sjukersättning? Kanske har du fått ett beslut från Försäkringskassan som du vill begära omprövning av eller överklaga? Kontakta oss på info@juristfirmanvide.se så återkommer vi till dig snarast.

Jennie Elfström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *