Go to Top

Mattias Elfström

Mattias Elfström är delägare i Juristfirman Vide och arbetar deltid med HR- och ekonomifrågor på Juristfirman Vide. Han läser för närvarande på juristutbildningen på Göteborgs Universitet.

Kontaktuppgifter

E-post: mattias.elfstrom@juristfirmanvide.se

Telefon: 031 – 15 99 43