Go to Top

Vi stödjer

Ungas rättigheter – vår hjärtefråga

 Jennie Elfström, vd och jurist på Juristfirman Vide berättar:

Som jurist tycker jag att det är en självklarhet att dela med mig av min kunskap till människor som behöver den. En av anledningarna till att jag 2010 startade Vide var att jag ville kunna engagera mig i frågor som jag brinner för – till exempel ungas rättigheter. Genom mitt arbete har jag nämligen sett hur många unga med psykisk ohälsa möts av en oförstående vuxenvärld och hur skola, vård och olika myndigheter misslyckas med att tillgodose de behov som de unga har. Så ska det inte behöva vara.

Tilia ­ – ett stöd för unga med psykisk ohälsa

TiliaTilia är en ideell förening som arbetar med och för ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa. Tilia erbjuder stöd, trygghet och vägledning för personer mellan 12–30 år. Medlemmarna arbetar också med opinionsbildning och med att informera om olika sorters psykisk ohälsa i förebyggande syfte. Föreningen har vunnit flera priser och stipendier, bland annat priset Årets medmänniskor 2014 i Aftonbladets tävling Svenska hjältar. Du kan läsa mer om Tilia på föreningens egen sida.

Juristfirman Vide har sedan 2014 stöttat Tilia på olika sätt. Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning till de ungdomar som vänt sig till Tilia och skänker pengar till olika projekt som föreningen arbetar med.