Go to Top

 

 

Våra tjänster

Juristfirman Vide erbjuder bland annat rådgivning i frågor om skoljuridik, socialförsäkringsrätt och lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS).

Våra kunder

Vi arbetar med både privatpersoner och företag som fristående förskolor och skolor.

Vårt engagemang

Vi tycker att det är viktigt att ta socialt ansvar. Därför engagerar vi oss ideellt, bland annat i föreningar som arbetar för ungas rättigheter.