Anmäl fel till Inspektionen för vård och omsorg

Kunskapsbanken

När kommunen eller en verksamhet gör fel

Alla som arbetar med att ge hjälp genom socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska följa lagen. Ibland gör de som ger hjälp fel. Du kan klaga på allt du tycker att kommunen eller en privat verksamhet gör fel. Du kan också anmäla felet till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg. Den kallas IVO.

Klaga till den som ger hjälpen först

Du kan klaga på allt du tycker att kommunen eller en privat verksamhet gör fel. Prata med handläggaren på kommunen, eller personalen på verksamheten. Det är ofta det snabbaste sättet att få rätt hjälp. Du kan också skriva ett brev eller mejla. 

Polisanmäl brott

Har någon begått ett brott mot ditt barn, till exempel stöld eller övergrepp? Då kan du alltid anmäla det till polisen.

Anmäl fel till myndigheten IVO

Du kan också göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, som kallas för IVO. IVO är en myndighet som kontrollerar all vård och omsorg i Sverige.

Du kan till exempel anmäla om kommunen eller en privat verksamhet inte gör det den ska, trots att du har klagat. Men du kan också kontakta IVO direkt, utan att klaga någon annanstans först.

Fel du kan anmäla

Här är några exempel på fel du kan anmäla till IVO:

  • Kommunen har bestämt att du ska få avlösarservice. Du tycker att det tar för lång tid för kommunen att hitta en avlösare som kan hjälpa dig.
  • Kommunen har inte skrivit någon samordnad individuell plan (SIP) åt ditt barn, trots att ditt barn ska få hjälp av både socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
  • Ditt barn har en personlig assistent som lyssnar dåligt på vad barnet vill.
  • Det har hänt något allvarligt som gjort att ditt barn har blivit kränkt eller skadat.

Gör så här för att anmäla fel till IVO

  1. Börja gärna med att ringa eller skriva till IVO:s upplysningstjänst. De svarar på frågor om vad du kan anmäla. Kontaktuppgifter till upplysningstjänsten finns på IVO:s sida om att klaga på socialtjänsten och LSS.
  2. Skriv till IVO. Du kan också skriva ett mejl eller ett brev till IVO och berätta vad du tycker att kommunen eller den privata verksamheten gör fel.

Vad händer efter anmälan?

När IVO får din anmälan kan IVO välja att kontrollera hur kommunens eller den privata verksamhetens hjälp fungerar. Det kallas för tillsyn. Men IVO gör bara tillsyn om IVO tycker att det behövs. Det kan till exempel vara om:

  • IVO tycker att felet verkar vara särskilt allvarligt
  • kommunen eller den privata verksamheten bryter mot lagen
  • kommunen eller den privata verksamheten gör fel ofta
  • IVO har fått flera anmälningar om samma fel.

Du kan själv behöva kontakta IVO

Om IVO bestämmer sig för att göra tillsyn bara på grund av din anmälan, får du ett meddelande om det. Oftast får du meddelandet efter några veckor, men ibland tar det upp till 3 månader.

Oftast gör IVO tillsyn i verksamheter som har blivit anmälda flera gånger. Då får du kanske du inte svar på just din anmälan – men du kan ringa till IVO och fråga om de gör tillsyn för det som du har anmält.

IVO säger åt kommunen eller verksamheten hur den ska arbeta

En tillsyn brukar ta mellan 6 och 9 månader. Det kan också ta kortare eller längre tid. Efter tillsynen kan IVO berätta för kommunen eller den privata verksamheten vad de ska göra för att inte göra fel igen.

Kommunen rapporterar själv till IVO om hjälpen dröjer

Du ska få hjälp så snart som möjligt, om kommunen har bestämt att du ska få hjälp genom lagen LSS eller lagen SoL. Helst ska du få hjälpen inom 3 månader. Kommunen måste rapportera till IVO om du inte får hjälpen i tid.