Information om kunskapsbanken

Kunskapsbanken

Hej och välkommen till Kunskapsbanken!

Här har vi samlat nyttig information för såväl privatpersoner som dig som arbetar på skola eller förskola. Du hittar tydliga förklaringar av vad lagarna säger, användbara checklistor och guider och mycket mer.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller behöver hjälp med ett ärende.

För privatpersoner

Om ditt barn har en funktionsnedsättning, eller behöver extra hjälp i skolan av andra skäl, ska skolan se till att barnet får den hjälpen den behöver så att barnet mår bra och kan lära sig.

Läs mer om vilka vilka rättigheter ditt barn har i skolan och på förskolan.

Barn har även rätt till en meningsfull fritid, och barn med stora funktionshinder kan behöva omfattande stöd under stora delar av dygnet.

Läs mer om vilka rättigheter ditt barn har på fritiden.

I Kunskapsbanken hittar du också information om hur du gör för att ansöka om hjälp enligt socialtjänstlagen (förkortas SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (förkortas LSS). Du kan även läsa hur du gör steg-för-steg för att överklaga ett beslut från skolan eller en myndighet, samt vilken myndighet som gör vad.

För förskolor och skolor

I Kunskapsbanken hittar du information som hjälper dig som huvudman och rektor att arbeta smartare, effektivare och samtidigt vara säker på att du följer skollagen.

Utforska våra kvalitetssäkrade mallar, checklistor och annat material som kan underlätta ditt arbete.

Allt material är gratis och språket är tillgänglighetsanpassat.

Du får:

  • Ladda ner och använda allt material– oavsett om du arbetar på en kommunal eller fristående förskola eller skola.
  • Göra ändringar, t.ex. genom att skriva om texten eller att lägga till en logotyp.
  • Sprida materialet till dina kollegor på din egen förskola eller skola.
  • Tipsa och länka till Kunskapsbanken

Du får inte:

  • Kopiera och/eller sprida materialet på hemsidor eller liknande.
  • Ta betalt för materialet.

Disclaimer/ansvarsbegränsning

Juristfirman Vide tar inte något ansvar för att materialet på Kunskapsbanken, eller ändringar i materialet, är juridiskt korrekt. Det innebär att mallarna inte kan ersätta kvalificerad juridisk rådgivning om hur din förskola eller skola bör hantera en viss specifik fråga. Materialet ska ses som ett hjälpmedel för dig i ditt arbete. Om du har behov av mer rådgivning och vill anlita oss, är du välkommen att kontakta oss.

Om Kunskapsbanken

2015 var Juristfirman Vide en av vinnarna i Post- och Telestyrelsens tävling ”Förenkla för föräldrar”. Tack vare prispengarna kunde vi bygga Justly, en sajt med texter om ditt barns rättigheter i skolan och på fritiden.

I januari 2021 bestämde vi oss för att göra om Juristfirman Vides hemsida. Samtidigt flyttade vi alla texter från Justly till vår egen hemsida, och uppdaterade texterna.

Alla texter är skrivna på tydlig svenska, så att alla kan läsa och förstå

Kunskapsbanken uppdateras löpande med information, mallar och checklistor.