Barns rättigheter i skolan och på fritiden

barns rättigheter i skolan
Barns rättigheter i skolan finns fastslagna i ett flertal lagstiftningar, bl.a. skollagen, LSS, socialtjänstlagen, samt FNs barnkonvention som blev svensk lag den 1 januari 2021. För många kan det därför upplevas som snårigt att veta vad man enligt lag har rätt till. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa och stötta familjer för att barn ska få sina rättigheter i skolan tillgodosedda. Läs mer nedan om hur vi kan hjälpa dig och ditt barn!

Våra tjänster inom barns rättigheter i skolan och på fritiden

Få koll på dina barns rättigheter

Det kan vara svårt att förstå vad lagarna säger och vilken hjälp och stöd man har rätt till. I vår Kunskapsbank finns enkla förklaringar kring lagar och rättigheter, så att du kan få koll på dina barns rättigheter.
Ta mig till Kunskapsbanken. > 

Råd och stöd från oss

Vi kan hjälpa er med följande:

  • Rådgivning gällande frågor om särskilt stöd och rätten till utbildning
  • Frågor rörande skollagen och skolan
  • Överklaga beslut om åtgärdsprogram
  • Rådgivning kring anmälan till Skolinspektionen eller andra tillsynsmyndigheter
  • Överklaga beslut enligt LSS och socialtjänstlagen.
  • Andra frågor som rör ditt barns rättigheter

Kontakta oss idag för råd och stöd. >

Anlita Juristfirman Vide

Med våra många års erfarenheter av att arbeta med barns rättigheter hjälper vi familjer med stöd och hjälp. Vi har ett flexibelt arbetssätt och tar stort ansvar för våra insatser, så att du kan fokusera på din familj.

Arvode

Vi debiterar 1 850 kr per timme inkl. moms (1 480 kr exkl. moms).

När du anlitar Juristfirman Vide accepterar du våra allmänna villkor för privatpersoner.