Go to Top

Om Juristfirman Vide

Vi – Jennie och Mattias Elfström – startade Juristfirman Vide med en vision om att skapa en modern och innovativ juristbyrå. Sedan starten 2010 har vi låtit våra värdeord förtroende, engagemang och respekt genomsyra vårt arbete.

Vi har valt att specialisera oss på skoljuridik, socialrätt och LSS och vårt mål är att bli ledande inom dessa områden.

Vi har personlig erfarenhet av vad det innebär att vara huvudman för fristående skolor och förskolor. Den erfarenheten kommer självklart våra kunder till del. Vi är bra på att se helheten och har ett starkt personligt engagemang för barn och elevers rättigheter och skolutveckling.

Vi har ett flexibelt arbetssätt och vi hjälpa dig oavsett var i Sverige du bor. 

Om du har några frågor om Juristfirman Vide, vill anlita oss eller samarbeta med oss är du varmt välkommen att kontakta oss.

Jennie och Mattias Elfström