Om Juristfirman Vide

Med ett starkt personligt engagemang för barn och elevers rättigheter startade vi år 2010 Juristfirman Vide – en byrå specialiserad på skoljuridik, socialrätt och LSS!

Hos oss möts du alltid med respekt och ett stort engagemang för dina utmaningar. Detta har bidragit till att våra klienter har ett stort förtroende för oss.

Vi hjälper dig oavsett var i Sverige du bor.

Jennie och Mattias Elfström

Behöver du juridisk hjälp?

Mattias Elfström

Mattias Elfström är jurist och delägare i Juristfirman Vide. Han har flera års erfarenhet av att arbeta i stora mål kring skoljuridik och LSS. Mattias har länge arbetat med rådgivning till privatpersoner och fristående huvudmän i skolfrågor. Han har även arbetat med tvister och konfliktlösning och har utöver juridiken också utbildning i psykologi och konfliktlösning.

E-post: mattias.elfstrom@juristfirmanvide.se

Jennie Elfström

Jennie Elfström är jurist och delägare i Juristfirman Vide. Hon har en jur.kand från 2004 vid Göteborgs Universitet. Jennie har en lång och gedigen erfarenhet av att processa i olika typer av förvaltningsmål, som t.ex. skoljuridik, LSS och socialförsäkringsrätt. Hon har varit VD för en friskolekoncern, suttit i flertal styrelser för både aktiebolag och stiftelser som driver förskolor och skolor, undervisat i förvaltningsrätt och arbetat som jurist på Värmlands tingsrätt och Förvaltningsrätten i Göteborg

E-post: jennie@juristfirmanvide.se