Go to Top

Om Juristfirman Vide

Vi – Jennie och Mattias Elfström – startade Juristfirman Vide med en vision om att skapa en modern och innovativ juristbyrå. Sedan starten 2010 har vi låtit våra värdeord förtroende, engagemang och respekt genomsyra vårt arbete.

Vi har valt att specialisera oss på skoljuridik, socialrätt och LSS och många av våra kunder är fristående skolor, behandlingshem och företag som driver verksamhet enligt LSS. Vi kan den juridik och de villkor som gäller i dessa branscher.

Vi har personlig erfarenhet av vad det innebär att vara huvudman för fristående skolor och förskolor. Den erfarenheten kommer självklart våra kunder till del. Vi är bra på att se helheten och har ett starkt personligt engagemang för barn och elevers rättigheter och skolutveckling.

Vi har ett flexibelt arbetssätt och vi hjälpa dig oavsett var i Sverige du bor. 

Vi arbetar också för privatpersoner och erbjuder bland annat rådgivning om LSS och socialförsäkringsärenden hos Försäkringskassan. Vi kan också överklaga beslut tagna av en kommun eller Försäkringskassan. Då försöker vi alltid få dem att se på ärendet ur ett nytt perspektiv.

Om du har några frågor om Juristfirman Vide, vill anlita oss eller samarbeta med oss är du varmt välkommen att kontakta oss.

Jennie och Mattias Elfström