Om Juristfirman Vide

Vi – Jennie och Mattias Elfström – startade Juristfirman Vide med en vision om att skapa en modern och innovativ juristbyrå. Sedan starten 2010 har vi låtit våra värdeord förtroende, engagemang och respekt genomsyra vårt arbete.

 

Vi har valt att specialisera oss på skoljuridik, socialrätt och LSS och vårt mål är att bli ledande inom dessa områden.

Vi har personlig erfarenhet av vad det innebär att vara huvudman för fristående skolor och förskolor. Den erfarenheten kommer självklart våra kunder till del. Vi är bra på att se helheten och har ett starkt personligt engagemang för barn och elevers rättigheter och skolutveckling.

Vi har ett flexibelt arbetssätt och vi hjälpa dig oavsett var i Sverige du bor.

Jennie och Mattias Elfström

Om du har några frågor om Juristfirman Vide, vill anlita oss eller samarbeta med oss är du varmt välkommen att kontakta oss.

Mattias elfström

Mattias Elfström

Mattias Elfström är jurist och delägare i Juristfirman Vide. Han har stor erfarenhet av att arbeta med rådgivning till privatpersoner och fristående huvudmän i skolfrågor. Utöver juridiken, har Mattias också utbildning i psykologi och konfliktlösning

E-post: mattias.elfstrom@juristfirmanvide.se

Jennie Elfström

Jennie Elfström har en jur.kand från 2004 vid Göteborgs Universitet. Jennie har en lång och gedigen erfarenhet av att processa i olika typer av förvaltningsmål, som t.ex. skoljuridik, LSS och socialförsäkringsrätt. Hon har varit VD för en friskolekoncern, suttit i flertal styrelser för både aktiebolag och stiftelser som driver förskolor och skolor, undervisat i förvaltningsrätt och arbetat som jurist på Värmlands tingsrätt och Förvaltningsrätten i Göteborg. 2010 grundade hon Juristfirman Vide tillsammans med Mattias Elfström.

E-post: jennie@juristfirmanvide.se

 

Jennie Elfström
Share This