Referenser

”Samarbetet med Juristfirman Vide har varit otroligt betydelsefullt och helt avgörande för vår skola. Det har präglats av en djup förståelse för vår verksamhets specifika utmaningar och behov och ett genuint engagemang från både Jennie och Mattias som utöver juridiskt bistånd även har innefattat utbildning och möjligheten att få nytta av ett stort kontaktnät.”
Kerstin Werder

Föreningen för Waldorfpedagogik i Kungälv som driver Fredkullaskolan

”Helleborusskolan Österåker AB tog juridisk hjälp av Juristfirman Vide under hösten 2019. Skolan är en resursskola  F-9 som vänder sig till normalbegåvade elever som har diagnos inom neuropsykiatri. Österåkers kommun bestämde sig att sänka eller neka tilläggsbelopp för 98% av våra elever. Vi hade inte möjlighet att driva skolan vidare inom ramen för de nya ekonomiska förutsättningar, och blev då rekommenderade att kontakta Juristfirman Vide. Vi fick ett mycket professionellt bemötande! Mattias Elfström är säker, tydlig och extremt kunnig inom de lagrum som rör skola. Jag kunde när som helst skriva mail och ställa frågor, och Mattias eller Jennie svarade snabbt och relevant. Deras stora stöd gjorde att jag kände mig lugnare, och kunde prestera bättre under den extremt pressade situationen. Juristfirman Vides personliga stöd, kunnande och support var helt avgörande för mig personligen, men även för våra olika verksamheter. Jag kan varmt rekommendera Juristfirman Vide!”

Lotta Curbo

VD JoLo AB som driver Helleborusskolan Österåker AB, Helleborusskolan Täby AB & Helleborus Omsorg AB

”Juristfirman Vide och Jennie Elfström bistod oss i vårt överklagande gällande ett beslut om tilläggsbelopp. Vår förskola är ett litet föräldrakooperativ och beslutet äventyrade förskolans existens. Jennie Elfström bistod oss när vi överklagade till Förvaltningsrätten som senare återförvisade ärendet till kommunen. Kommunen ändrade då sitt beslut vilket innebär att förskolan nu får kommunens maxbelopp för tilläggsbelopp samt retroaktiv utbetalning för de månader som förflutit sedan överklagandet. För oss var hjälpen ovärderlig. Jennie Elfström och Vide har under hela processen snabbt och professionellt återkopplat när frågor uppstått och löpande bistått med ytterst kunnig rådgivning. Vi kan i och med detta fortsätta ge det stöd och träning som behövs utan att vår existens hotas. Vi kan varmt rekommendera Jennie Elfström och Juristfirman Vide!”
Alexandra Forslund

Förskolan Minibojarna, Stockholm

”Vi på Pusselbitens skola har fått hjälp med ett flertal överklaganden. Vi är otroligt glada att ha Juristfirman Vide på vår sida. De besitter hög kompetens inom skoljuridik och LSS och visat prov på engagemang och omtanke för våra elever och deras situation. Vi rekommenderar varmt Juristfirman Vide till andra.”
Navid Ghannad

Pusselbitens skola, Dalby