Anmäl skolan till Skolinspektionen

Kunskapsbanken

Kommunen har ansvar för fristående förskolor

Går ditt barn går på en fristående förskola? Då ska du skriva eller ringa till den kommun som den ligger i. Du ska inte anmäla till Skolinspektionen. Det beror på att det är kommunen som ansvarar för tillsynen av fristående förskolor.

Vad du kan anmäla

Du kan anmäla de flesta problem som ditt barn har i skolan eller förskolan. Till exempel kan du anmäla om ditt barn:

  • mår dåligt eller känner sig otryggt i skolan
  • inte får den hjälp som barnet behöver
  • blir mobbat eller kränkt, och skolan inte har hindrat att det händer igen
  • går i särskola fastän barnet inte behöver det
  • har en lärare eller förskollärare som har gjort något dåligt, eller inte gör det en lärare ska göra.

Försök samarbeta med skolan först

Innan du anmäler, är det bra om du pratar med skolan eller förskolan om det du tycker behöver ändras. Det är ofta det snabbaste sättet att få hjälp. 

Om inte det fungerar, kan du skriva ett klagomål till den som äger skolan. Den som äger skolan kallas för huvudman. I klagomålet ska du skriva ditt namn, vad barnet heter, vilken skola och klass den går i, och vad det är som inte fungerar. Du kan också skriva hur du tycker att skolan ska lösa problemet, om du vill.

1. Fyll i en anmälan

Du kan använda Skolinspektionens webbanmälan som finns här: Gör anmälan till Skolinspektionen och BeO

Skriv vad som har hänt och vem du är

När du fyller i anmälan ska du skriva:

  • vad som har hänt
  • vilken skola eller förskola ditt barn går på
  • vem på skolan eller förskolan du har pratat med om problemet
  • om skolan eller förskolan har försökt lösa problemet
  • ditt namn, din adress och ditt telefonnummer.

Skriv om du har hemlig adress och hemligt telefonnummer

Har du skyddade personuppgifter, så att din adress och ditt telefonnummer är hemliga? Då ska du berätta det i din anmälan. Då vet Skolinspektionen att de inte ska ge din adress och ditt telefonnummer till någon.

Du kan också anmäla skolan eller förskolan till Skolinspektionen utan att berätta vem du är.

2. Skicka din anmälan till Skolinspektionen

Om du fyller i din anmälan på Skolinspektionens webbplats kommer din anmälan fram direkt.

Om du skriver din anmälan på papper kan du skicka den med post, eller mejla den till Skolinspektionen. Skolinspektionens mejladress hittar du på Skolinspektionens hemsida.

3. Vänta på Skolinspektionens bedömning

När du har skickat in din anmälan läser Skolinspektionen den, och bestämmer hur de ska arbeta med anmälan. Sedan får du veta om Skolinspektionen tycker att de behöver undersöka problemet eller inte.

4. Skolinspektionen undersöker 

Om Skolinspektionen bestämmer att de ska undersöka problemet, tar de reda på om skolan eller förskolan har följt lagar och regler. Det kan ta ungefär 3–6 månader. Under tiden brukar Skolinspektionen vilja prata med dig som har anmält. De pratar också med skolan eller förskolan, och med deras huvudman. Huvudmannen är den som äger skolan.

5. Du får Skolinspektionens beslut

När Skolinspektionen är färdig med att undersöka problemet skickar de ett beslut hem till dig. Skolinspektionen skickar också beslutet till skolan eller förskolan, och till deras huvudman.

I beslutet står det om skolan eller förskolan har följt reglerna eller inte. Om skolan inte har följt reglerna, skriver Skolinspektionen vad skolan eller förskolan måste göra för att göra rätt.

Tänk på att andra kan läsa din anmälan

Din anmälan blir en allmän handling när den kommer till Skolinspektionen. Det betyder att vem som helst får läsa den, om den inte innehåller särskilt känsliga uppgifter.