Hjälp till barn med stora funktionsnedsättningar – lagen LSS

Kunskapsbanken

Vem kan få hjälp?

Du och ditt barn kan få hjälp genom LSS om:

 • ditt barn har autism, autismliknande tillstånd eller en utvecklingsstörning
 • ditt barn behöver mycket hjälp för att barnet har andra stora funktionsnedsättningar, som gör det mycket svårt att klara av vardagen.

Kommunen undersöker vilken hjälp du och ditt barn behöver

Du kan ansöka om hjälp genom LSS även om du inte är säker på att ditt barn hör till den grupp som LSS är till för. Kommunen undersöker vad du och ditt barn kan få hjälp med, och hur den kan hjälpa.

Hjälp till barn som inte har en stor funktionsnedsättning

Behöver ni hjälp i vardagen, fastän ditt barn inte har en stor funktionsnedsättning? Kanske har ditt barn till exempel adhd? Då kan du och ditt barn få hjälp genom socialtjänstlagen istället. Den kallas för SoL. Läs mer på sidan Hjälp till barn med svårigheter i vardagen – lagen SoL.

Så ansöker du om hjälp genom LSS

Kontakta kommunen där du bor för att ansöka om hjälp genom LSS. Du kan ringa, mejla eller skicka brev. 

Läs mer om hur du gör på sidan Så ansöker du om hjälp från kommunen.

Vilken hjälp kan du och ditt barn få?

Du och ditt barn kan få flera typer av hjälp genom LSS. Här kan du läsa om vilken hjälp ni kan få.

Kontaktperson – någon ditt barn gör roliga saker med

Ditt barn kan få en kontaktperson. Det kan vara någon som är lika gammal eller äldre. Kontaktpersonen är som en kompis och gör roliga saker med barnet. Barnet och kontaktpersonen kan till exempel:

 • gå på bio
 • träffa andra barn utanför hemmet
 • idrotta med andra barn.

Avlösarservice i hemmet – någon som tar hand om ditt barn ibland

En person kan komma hem till dig och ta hand om ditt barn ibland. Då får du mer tid att göra egna fritidsaktiviteter, arbeta eller kanske vara med dina andra barn.

Du kan få den här hjälpen regelbundet, till exempel varje vecka, eller bara vid speciella tillfällen, till exempel om du ska åka bort.

Korttidsvistelse – en familj eller ett hem ditt barn bor i ibland

Ditt barn kan få bo i ett särskilt korttidshem ibland, tillsammans med andra barn som har funktionsnedsättningar. Där finns personal som tar hand om barnen och gör roliga saker med dem. Barnet kan också få vara hos en stödfamilj ibland, eller åka på sommarläger. Då får barnet komma till nya platser och träffa nya människor.

Korttidstillsyn – som fritids för barn över 12 år

När ditt barn är över 12 år får barnet inte gå på fritids längre. Då kan någon annan ta hand om barnet efter skolan, på loven och på studiedagar om det behövs.

Råd och personligt stöd – någon att prata med

Du eller ditt barn kan få prata med någon som kan ge råd om att leva med stora funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara en kurator, en psykolog, en sjukgymnast eller en talpedagog.

Personlig assistent – någon som hjälper ditt barn med vardagen

Ditt barn kan få en personlig assistent. Assistenten kan till exempel hjälpa barnet att:

 • tvätta sig
 • äta
 • klä på sig och klä av sig
 • förflytta sig, åka buss eller bil
 • kommunicera med andra människor.

En del barn behöver en assistent hela dagarna och nätterna. Andra barn behöver en assistent några timmar i veckan.

Ledsagarservice – någon som hjälper ditt barn ibland

Om ditt barn inte behöver en assistent kanske barnet i stället kan få ledsagarservice. Då får barnet hjälp då och då av en person, för att komma ut och göra saker. Barnet kan till exempel få hjälp att:

 • hälsa på vänner
 • gå till doktorn
 • idrotta med andra barn
 • gå på musiklektioner
 • gå på museum.

Bostad med särskild service – ett hem för barn med stort behov av hjälp

Behöver ditt barn så mycket hjälp att barnet inte kan bo hemma med dig? Då kan barnet få bo i en bostad med särskild service. Där finns personal som tar hand om barnet. Ofta bor barnet tillsammans med några andra barn, kanske tre eller fyra stycken.

En individuell plan – ett sätt att bestämma vilken hjälp ditt barn får

Ditt barn har rätt att få en individuell plan från kommunen. I planen ska det stå hur du och barnet har det nu, och vilken hjälp ni ska få. Om ni får hjälp från andra än kommunen ska det också stå i planen. Det kan vara hjälp från till exempel sjukvården eller Försäkringskassan.

Kommunen ska skriva planen tillsammans med dig och ditt barn. Planen finns för att du och ditt barn ska få en överblick över all hjälp du och ditt barn har rätt till. Planen finns också för att du och ditt barn ska kunna vara med och bestämma hur hjälpen ska gå till.

Minst en gång om året ska kommunen kontrollera att hjälpen fungerar tillsammans med dig och ditt barn. Då kan ni göra ändringar i planen om det behövs.

Ansök om assistansersättning om barnet behöver mycket hjälp

Behöver ditt barn hjälp av en personlig assistent mer än 20 timmar i veckan för att leva som andra barn? Då kan du ansöka om assistansersättning från Försäkringskassan istället för kommunen. Läs mer på Försäkringskassans sida Assistansersättning för barn.