Vad har barn rätt till på fritiden?

Kunskapsbanken

Barns rättigheter på fritiden

Alla barn har rätt att leva och utvecklas på lika villkor. Om ditt barn har funktionsnedsättningar finns det möjlighet att som familj få stöd även utanför förskolan och skolan. Barn med stora svårigheter kan få stöd via Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Familjer som behöver hjälp i vardagen kan få hjälp genom Socialtjänstlagen (SoL).

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller behöver hjälp med ett ärende.

Innehåll:

Behöver ditt barn hjälp i skolan? Läs mer på sidan Vad har barn rätt till i förskolan och skolan?