Barns rättigheter på fritiden

Kunskapsbanken

Alla barn har rätt att utvecklas och må bra

Barn som har funktionsnedsättningar har rätt till samma saker i livet som barn utan funktionsnedsättningar. Det är kommunen som ser till att alla barn får den hjälp som de behöver för att utvecklas och må bra.

Kommunen hjälper dig och ditt barn

Det är kommunen som hjälper din familj att leva som andra familjer, om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning, eller om ni har svårigheter i vardagen. Du har alltid rätt att söka hjälp från kommunen. Du söker den hjälp du själv tycker att du och ditt barn behöver. Sedan bestämmer kommunen hur de ska hjälpa dig och ditt barn.

Läs mer på sidan Så ansöker du om hjälp från kommunen.

Två lagar bestämmer om hjälpen

Det finns två lagar som handlar om vilken hjälp personer som har funktionsnedsättningar ska få:

  • Den ena lagen heter lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den kallas för LSS.
  • Den andra lagen heter socialtjänstlagen. Den kallas för SoL.

Barn med stora funktionsnedsättningar får hjälp genom LSS

Du och ditt barn kan få hjälp genom LSS om:

  • barnet har autism, autismliknande tillstånd eller utvecklingsstörning
  • barnet behöver mycket hjälp för att barnet har andra stora funktionsnedsättningar som gör det mycket svårt att klara av vardagen.

Läs vad ni kan få hjälp med på sidan Hjälp till barn med stora funktionsnedsättningar – lagen LSS.

Familjer med svårigheter i vardagen får hjälp genom SoL

Om du och ditt barn inte kan få hjälp genom LSS, kanske ni istället kan få hjälp genom SoL. Ni kan till exempel få hjälp för att barnet har en funktionsnedsättning, en sjukdom eller en skada. Ni kan också få pengar från kommunen om ni inte har råd att köpa det ni behöver, till exempel mat eller kläder.

Läs vad ni kan få hjälp med på sidan Hjälp till familjer med svårigheter i vardagen – lagen SoL.