Vilken myndighet gör vad – fritiden?

Kunskapsbanken

Har någon gjort fel med en SoL- eller LSS-insats?

Anmäl felet till Inspektionen för vård och omsorg.

Alla som arbetar med att ge hjälp genom socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska följa lagen. Ibland gör de som ger hjälp fel. Du kan klaga på allt du tycker att kommunen eller en privat verksamhet gör fel. Här är några exempel på fel du kan anmäla:

 • Kommunen har bestämt att du ska få avlösarservice. Du tycker att det tar för lång tid för kommunen att hitta en avlösare som kan hjälpa dig.
 • Kommunen har inte skrivit någon samordnad individuell plan (SIP) åt ditt barn, trots att ditt barn ska få hjälp av både socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
 • Ditt barn har en personlig assistent som lyssnar dåligt på vad barnet vill.
 • Det har hänt något allvarligt som gjort att ditt barn har blivit kränkt eller skadat.

Läs mer på sidan Anmäl fel till Inspektionen för vård och omsorg.

Har ditt barn blivit diskriminerat?

Anmäl det till Diskrimineringsombudsmannen.

Du kan skicka en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen om någon som ska hjälpa dig eller ditt barn har kränkt eller behandlat ditt barn orättvist på grund av barnets

 • kön
 • etniska tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuella läggning
 • ålder.

Läs mer på sidan Diskriminering och anmälan.

Är skolan eller förskolan inte tillgänglig för ditt barn?

Anmäl det till Diskrimineringsombudsmannen.

Skolor och förskolor ska vara tillgängliga för alla – också för barn med en funktionsnedsättning. Ditt barn har till exempel rätt att

 • få den hjälp barnet behöver
 • få information som barnet förstår och kan ta till sig
 • kunna ta sig in i och ut ur alla rum i vården, skolan eller förskolan.

Du kan skicka en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen om ditt barn har en funktionsnedsättning och tycker att skolan eller förskolan är otillgänglig på något sätt.

Om skolan eller förskolan är otillgänglig kan den behöva betala pengar till ditt barn. Det kallas för diskrimineringsersättning.

Läs mer på sidan Diskriminering och anmälan.