Överklaga skolans beslut

Kunskapsbanken

1. Kontrollera om beslutet går att överklaga

Du kan bara överklaga vissa sorters beslut. Du kan till exempel överklaga beslut om åtgärdsprogram eller anpassad studiegång.

Vissa beslut ska överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Ibland överklagas beslutet till en domstol.

Det ska stå i beslutet om det går att överklaga, och till vem.

2. Skriv ett överklagande

Ett överklagande måste vara skriftligt. Här kan du läsa om hur du gör för att överklaga.

Så här skriver du ett överklagande

 1. Skriv vilket beslut du vill överklaga.
 2. Skriv vad du vill att skolan ska ändra på i beslutet.
 3. Skriv varför du vill att skolan ska ändra beslutet.
 4. Skriv ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
 5. Skriv ditt barns namn, personnummer och adress.
 6. Skriv ut överklagandet och skriv under med ditt namn. Om någon mer än du är vårdnadshavare till barnet ska den andra vårdnadshavaren också skriva under med sitt namn.
 7. Om du vill: Skicka med intyg eller andra dokument som du vill att skolan, Skolväsendets överklagandenämnd eller domstolen ska läsa.

3. Skicka överklagandet till skolan

Skicka överklagandet till skolan så snabbt som möjligt. Ditt överklagande måste komma fram till skolan senast tre veckor efter att du fick beslutet som du överklagar.

Du ser exakt vart du ska skicka överklagandet i beslutet som du har fått. Om det inte står i beslutet kan du fråga skolan vart du ska skicka överklagandet.

4. Vänta på svar

Vänta på svar på ditt överklagande från skolan. Om skolan har ändrat sitt beslut får du ett brev om det.

5. Skolan skickar vidare överklagan om det behövs

Om skolan inte ändrar sitt beslut, när de läser det du skrivit, så skickar skolan ditt överklagande vidare till Skolväsendets överklagandenämnd eller till en domstol. 

Så här går det till om skolan har skickat vidare ditt överklagande:

 1. Skolväsendets överklagandenämnd/domstolen läser ditt överklagande.
 2. Skolväsendets överklagandenämnd/domstolen skickar överklagandet till skolan, som skriver ett svar.
 3. Du får läsa svaret från skolan.
 4. Du får skriva vad du tycker om svaret till Skolväsendets överklagandenämnd/domstolen, om du vill.
 5. Skolväsendets överklagandenämnd/domstolen kanske tar reda på vad du och skolan tycker om varandras svar igen. De undersöker tills de vet om skolan har följt de lagar och regler som finns.
 6. Skolväsendets överklagandenämnd/domstolen skickar ett beslut hem till dig. 

Andra kan läsa ditt överklagande

Ditt överklagande blir en allmän handling när det kommer till Skolväsendets överklagandenämnd eller domstolen. Det betyder att vem som helst har rätt att läsa det, om det inte innehåller särskilt känsliga uppgifter.

Barn över 16 år kan överklaga själva

Ditt barn kan överklaga skolans beslut själv om barnet vill det och har fyllt 16 år.
Om du vill överklaga ett beslut åt ditt barn och barnet har fyllt 18 år behöver du ett papper som visar att du får det – en fullmakt. Ditt barn ska skriva under fullmakten.