Skoljuridik för fristående skolor och förskolor

skoljuridik för fristående skolor och förskolor
Med många års erfarenhet av skoljuridik bistår vi fristående skolor och förskolor med stöd och juridisk rådgivning i ett flertal skollagsfrågor.

Hos oss får du hjälp med allt från rådgivning och överklaganden, till systematiskt förbättringsarbete och processutveckling för särskilt stöd.

Läs mer om våra tjänster nedan.

Våra tjänster inom skoljuridik

Rådgivning

Vi erbjuder stöd och rådgivning i skoljuridik och alla övriga juridiska frågor och ärenden som kan uppkomma. 
Tack vare vårt mångåriga arbete har vi hanterat många situationer som kan uppkomma för dig som rektor eller huvudman i ditt arbete.
Hör av dig med dina frågor idag.

Överklagande till domstol

Står din förskola eller skola inför att överklaga ett beslut till domstol? I så fall kan vi företräda er! 
Vi hjälper er från analys till slutlig dom, hanterar alla kontakter, skriver yttranden och företräder er i förhandlingar.
Kontakta oss för mer information.

Systematiskt förbättringsarbete

Alla tillståndspliktiga verksamheter måste ha ett ledningssystem för att systematiskt kunna planera, leda, kontrollera, utvärdera och förbättra verksamheten. Vi stödjer dig och din personal i processen med att ta fram kompletta ledningssystem, såväl som enskilda rutiner, mallar, blanketter och andra dokument.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Förbättra processen särskilt stöd

Arbetet med särskilt stöd är en ständig pågående process där skolan måste kartlägga, analysera och testa vilka åtgärder som fungerar för varje enskild elev. Vi hjälper er att ta fram korrekta rutiner och tydliga mallar för att kvalitetssäkra er process för särskilt stöd.
Hör av dig för hjälp med din dokumentation.

Anlita Juristfirman Vide

Med vår stora erfarenhet, djupa expertis inom skoljuridik och vårt omfattande kontaktnät hjälper vi er skola eller förskola med såväl preventivt arbete som stöd under pågående kris.

Arvode

Priset är beroende av uppdragets karaktär, men vi kan ofta ge en uppskattning på vad det kommer att kosta. Kontakta oss för prisuppgifter.

Genom att anlita Juristfirman Vide accepterar du våra allmänna villkor för företag.