Barns rättigheter i förskolan

Kunskapsbanken

Förskolan ska ta emot alla barn

Du har rätt att välja vilken förskola barnet ska gå i. Både fristående och kommunala förskolor ska vara öppna för alla. Det är till exempel förbjudet att inte ta emot ett barn för att barnet har en funktionsnedsättning.

Ibland får inte alla plats på en förskola

Det kan hända att ditt barn inte får plats i förskolan du har valt. Ett annat barn kanske måste få platsen för att det barnet får för lång väg till förskolan annars. Då kan ditt barn behöva gå i en annan förskola.

Förskolan har regler för vem som får plats

Förskolor kan ha olika regler för vem som får en plats på förskolan. Förskolorna ska ha bestämt reglerna i förväg. En förskola kan till exempel ge plats till de barn som anmälde sig först, eller de barn som har syskon i förskolan. En förskola måste alltid kunna förklara hur den ger platser, om du vill veta det.

Barn har rätt att få den hjälp de behöver

Ditt barn har rätt att få extra hjälp i förskolan om barnet behöver det. Barnet ska till exempel få tillräcklig hjälp för att kunna lära sig nya saker, och känna sig nöjd med sig själv. Barnet ska också få hjälp att ha det bra tillsammans med de andra barnen på förskolan.

Alla som arbetar i förskolan har ett ansvar för att berätta för rektorn om de tror att ett barn behöver hjälp i förskolan.

Förskolan kan behöva ändra på verksamheten

Förskolan ska anpassa sig efter de barn som går i den. Om ditt barn behöver extra hjälp med något ska förskolan ta reda på om ditt barn behöver det som kallas särskilt stöd.

Förskolan ska samarbeta med dig och ditt barn

Förskolan ska samarbeta med dig och ditt barn när förskolan utreder om barnet behöver särskilt stöd. Du och ditt barn kan berätta vad ni tycker att barnet är bra på, och vad som är svårt. Det är viktigt att förskolan lyssnar på er för att hjälpen ska lyckas.

Förskolan ska skriva ner vad barnet behöver

Om ditt barn behöver särskilt stöd är det bra om rektorn ser till att förskolan skriver en text där det står:

  • vad barnet behöver (behov)
  • vad barnet ska få lära sig, eller vad barnet ska få göra (mål)
  • alla saker förskolan ska göra för att hjälpa barnet (åtgärder)
  • vem som ska göra varje sak (ansvar)
  • när förskolan ska prata om hur det går (uppföljning)
  • när förskolan ska utvärdera åtgärderna (utvärdering).

Du får vara med när förskolan skriver texten, om du vill.

Barn har rätt att vara trygga i förskolan

Barn har rätt att känna sig trygga i förskolan. Barn ska till exempel inte bli slagna av någon, eller höra nedsättande ord, eller bli förlöjligade. Det kallas kränkningar. Inget barn ska bli kränkt i förskolan.

Barnet ska inte heller bli illa behandlat för att barnet till exempel har en funktionsnedsättning, en viss hudfärg eller ett visst kön. Det kallas diskriminering om en vuxen på förskolan behandlar ett barn orättvist på grund av sådant.

Förskolan måste undersöka och stoppa alla kränkningar

Det är absolut förbjudet för både personal och barn i förskolan att kränka eller diskriminera någon.

Alla vuxna i förskolan ska arbeta för att inget barn ska bli kränkt. Förskolan ska alltid ta det på allvar om ett barn verkar känna sig kränkt. Då måste förskolan undersöka vad som är fel, och göra något åt det. När förskolan undersöker kränkningar ska de utgå från det den diskriminerade eller kränkta eleven berättar.

Förskolan ska göra allt som behövs för att stoppa kränkningar och annan orättvis behandling. Förskolan ska ha bestämt i förväg hur de ska arbeta med att stoppa kränkningar.

Viktigt med bra samarbete mellan föräldrar och förskolan

Det är viktigt att du och förskolan kan samarbeta på ett bra sätt. Då blir det enklare för ditt barn att lära sig och må bra.

Förskolan ska berätta för dig hur det går för ditt barn, och vad som händer i förskolan. Förskolan ska också fråga dig vad du tror att ditt barn behöver, så att du och förskolan kan samarbeta bra. Du och personalen på förskolan kan prata till exempel när du lämnar och hämtar ditt barn, eller på utvecklingssamtalen.

Du ska få veta om ditt barn behöver extra hjälp. Om ditt barn redan får extra hjälp ska förskolan berätta vilken hjälp barnet får.

Om du tycker att förskolan gör fel

Tycker du att förskolan gör sitt jobb dåligt? Då ska du börja med att prata med personalen på förskolan om det som du tycker behöver ändras. Det är ofta det snabbaste sättet att lösa problemet.

Huvudmannen har ansvar för förskolan

Om problemet inte blir löst fastän du har pratat med personalen på förskolan kan du prata med huvudmannen. Det är den som äger förskolan som är huvudman. Om förskolan är kommunal, är det kommunen som är huvudman. Då är det politikerna i den ansvariga nämnden som är huvudman. Om det är en fristående förskola kan ett företag eller en stiftelse äga förskolan. Då är det personerna som sitter i styrelsen som är huvudman.

En myndighet kan hjälpa dig

Om huvudmannen inte heller löser problemet gör förskolan inte sitt jobb. Då kan du få hjälp av en myndighet. Vilken myndighet du ska prata med beror på vad som har hänt. Det beror också på om förskolan är kommunal eller fristående. Läs mer på sidan Vilken myndighet gör vad?.