Så ansöker du om hjälp från kommunen

Kunskapsbanken

Du har alltid rätt att ansöka om hjälp

Om du tycker att du och ditt barn behöver hjälp, har du alltid rätt att ansöka om det. Du ansöker hos kommunen där du och ditt barn bor. Det finns olika lagar som du kan söka hjälp genom:

  • Den ena lagen heter lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den kallas för LSS.
  • Den andra lagen heter socialtjänstlagen. Den kallas för SoL.

Men du behöver inte kunna något om lagarna för att ansöka. Det räcker att du beskriver vilken hjälp du själv tycker att du och ditt barn behöver. Vilken hjälp ni har rätt till beror på hur mycket hjälp kommunen bedömer att ni behöver.

Läs mer om vilken hjälp du och ditt barn kan få genom LSS på sidan Hjälp till barn med stora funktionsnedsättningar – lagen LSS.

Läs mer om vilken hjälp du och ditt barn kan få genom SoL på sidan Hjälp till familjer med svårigheter i vardagen – lagen SoL.

1. Ring eller skriv till kommunen

Kontakta kommunen där du bor för att ansöka om hjälp. Du kan ringa, mejla eller skicka ett brev. Om du ringer till kommunens växel så kan de hjälpa dig så att du får prata med rätt person. Du kan också skicka en ansökan.

Berätta vilken hjälp du och ditt barn behöver och varför

När du ansöker ska du berätta:

  • vad du eller ditt barn behöver hjälp med
  • varför ni behöver hjälpen, till exempel för att någon av er har en funktionsnedsättning
  • vilken funktionsnedsättning du eller ditt barn har, om ni har någon.

Du ska också ge information om dig själv och ditt barn:

  • ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer
  • ditt barns namn, personnummer och adress

Om du skriver och skickar en ansökan, be dem svara när de har fått din ansökan. Då vet du att de kommer börja undersöka ditt (och ditt barns) behov av hjälp.

2. En handläggare gör en utredning

Kommunens handläggare går igenom din ansökan och gör en utredning. Det betyder att kommunen tar reda på om du och ditt barn har rätt till hjälp, och hur mycket hjälp ni behöver.

Du pratar med handläggaren under utredningen

När handläggaren gör sin utredning brukar hen vilja veta mer om dig och ditt barn. Det vanligaste är att du blir inbjuden till ett möte. På mötet pratar du och handläggaren om hur familjen har det nu. Du kan också ha kontakt med handläggaren per telefon. Då pratar du och handläggaren om vad som inte fungerar, och om hur du och ditt barn vill att det ska fungera.

Handläggaren kan också vilja ha intyg från läkare eller psykologer som vet vad du och ditt barn behöver för att kunna leva som andra familjer. Du kan skicka in sådana intyg efter att du har ansökt. Om du är osäker på vilka intyg som behövs kan du fråga handläggaren om det.

3. Du får kommunens beslut

När handläggaren är färdig med utredningen får du läsa den och säga vad du tycker, om du vill. Sedan bestämmer handläggaren om du och ditt barn ska få hjälp, eller inte. Handläggaren skriver ner i ett beslut vad kommunen har bestämt.

Om du och ditt barn får hjälp står det i beslutet vilken hjälp ni ska få, och hur mycket.

Om du och ditt barn inte får hjälp står det i beslutet varför ni inte får hjälp. Kommunen kan till exempel tycka att ni kan få den hjälp ni behöver på ett annat sätt.

Det kan också vara så att du och ditt barn bara får en del av den hjälp du har ansökt om. I så fall får du veta varför det har blivit så.

Hur lång tid det tar innan du får beslutet beror på hur lång tid kommunens utredning tar. Men kommunen ska göra utredningen så snabbt och enkelt som möjligt.

Du kan överklaga kommunens beslut

Om du tycker att kommunen har fel kan du överklaga beslutet. Läs mer om hur du överklagar på sidan Så överklagar du beslutet till domstol.