LSS för privatpersoner

lss privatpersoner

LSS, lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, innebär att kommuner och myndigheter måste ge stöd och service till människor med stora fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. 


Några exempel på stöd man kan ha rätt till enligt LSS är rådgivning, personlig assistans och anpassat boende.

Läs mer nedan om hur vi kan hjälpa dig kring LSS.

Våra tjänster inom LSS

Få koll på dina barns rättigheter

Det kan vara svårt att förstå vad lagen säger och vilken hjälp och stöd man har rätt till. I vår Kunskapsbank finns enkla förklaringar kring LSS så att du kan få koll på dina barns rättigheter.

Ta mig till Kunskapsbanken. >

Råd och stöd från oss

Vi kan hjälpa er med följande:

  • Rådgivning gällande frågor om LSS
  • Ansökan om stöd enligt LSS
  • Ta fram relevanta intyg och formulär
  • Överklaga beslut om avslag på stödinsatser

Kontakta oss idag. >

jurist barn med funkitonshinder

Anlita oss idag

Vi har många års erfarenheter av att hjälpa personer att få det stöd de har rätt till enligt LSS. Vårt flexibla arbetssätt och ansvarstagande inställning gör att du avlastas såväl mentalt som praktiskt.

Arvode

Vi debiterar 1 850 kr per timme inkl. moms (1 480 kr exkl. moms).
När du anlitar Juristfirman Vide accepterar du våra allmänna villkor för privatpersoner.