LSS för privatpersoner

Det finns en lag som säger att kommuner och myndigheter måste ge stöd och service till människor med vissa sorters fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Den heter lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade. När man skriver om den brukar man använda förkortningen LSS, och det gör vi i den här texten också.

lss privatpersoner
Några exempel på stöd man kan ha rätt till enligt LSS är rådgivning, personlig assistans och anpassat boende. Alla myndigheter och kommuner som beslutar om människors rätt till särskilt stöd måste följa LSS.

Om du, eller en anhörig, har en funktionsnedsättning men inte får det stöd och den service som behövs kan vi på Juristfirman Vide ofta hjälpa dig att få det. Vi vet vilka intyg och formulär som myndigheterna behöver få se för att kunna besluta om att ge dig stöd. Om du redan har ansökt om stödinsatser enligt LSS men inte fått det kan vi hjälpa dig att överklaga det beslutet.

jurist barn med funkitonshinder

Barn med funktionsnedsättning

Alla barn och unga har rätt till ett tryggt liv, en fungerande skolgång och en meningsfull fritid. Alla barn har enligt lag rätt att få möjlighet att utvecklas och lära på sina villkor. Tyvärr finns det många barn vars verklighet inte ser ut så.

Det finns kommuner som inte prioriterar barn med funktionsnedsättningars rättigheter. De kan ha långa handläggningstider i sådana ärenden och deras arbetssätt präglas ibland av kortsiktiga ekonomiska beslut. På Juristfirman Vide har vi kunskaper som innebär att vi kan hjälpa ditt barn att få det stöd hen har rätt till.

Svårt att förstå lagarna?

Vi på Vide vet att det kan vara svårt för personer som inte är jurister att förstå vad som står i lagarna och att veta vilken hjälp och stöd man har rätt till. På vår webbplats försöker vi därför förklara så att så många som möjligt ska förstå vad det står i lagarna och vad vi kan hjälpa till med. I Kunskapsbanken kan du hitta mer information.

Vill du anlita oss direkt? Använd nedan formulär eller skicka ett mejl till info@juristfirmanvide.se. Vi svarar på ditt mejl inom två arbetsdagar.

Share This