Kunskapsbanken för förskolor och skolor

Kunskapsbanken

Krav på systematiskt kvalitetsarbete

I skollagen finns ett tydligt krav på att alla förskolor och skolor ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att göra det synligt vad man gör, varför man gör det och vad det leder till. Ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete är en noggrann process som innebär att man ska planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla.

All personal, även de personer som har uppdrag att vara huvudman för skolan, ska vara involverade i det systematiska kvalitetsarbetet. Dokumentationen är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Varje förskola eller skola måste dock skapa egna rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska gå till.

Rektors beslut innebär myndighetsutövning

Som rektor ska du också fatta en mängd olika beslut som innebär myndighetsutövning mot enskild. Till exempel är ett beslut om åtgärdsprogram myndighetsutövning i förvaltningslagens mening.

 Vill du ha mer hjälp och anlita oss? Då är du välkommen att kontakta någon av våra skoljurister genom kontaktformuläret.

Gratis mallar, checklistor och tips

Vi vill hjälpa dig som är rektor eller huvudman för en förskola eller skola så att du kan arbeta smartare och mer effektivt. Vi har därför tagit fram kvalitetssäkrade mallar som vi hoppas kan underlätta för dig. och som hjälper dig att fatta juridiskt korrekta beslut. I det här avsnittet hittar du också checklistor och tips som kan hjälpa dig på olika sätt i ditt arbete. Allt material är gratis för dig att ladda ner och använda – oavsett om du arbetar på en kommunal eller fristående förskola eller skola. Du får göra ändringar i materialet, t.ex. genom att ändra i texten eller att lägga till en logotyp. Du får sprida materialet till dina kollegor på din egen förskola eller skola. Vi vill inte att du kopierar och sprider materialet på hemsidor eller liknande. Det är inte tillåtet att ta betalt för materialet. Om du tycker att mallarna är bra och tror att andra kan ha nytta av dem får du tipsa och länka till Kunskapsbanken istället.

Sidan uppdateras löpande med mer material.

Disclaimer/ansvarsbegränsning

Observera att Juristfirman Vide inte kan ta något ansvar för att materialet på Kunskapsbanken, eller ändringar i materialet, är juridiskt korrekta. Det innebär att mallarna inte kan ersätta kvalificerad juridisk rådgivning om hur din förskola eller skola bör hantera en viss specifik fråga. Materialet ska ses som ett hjälpmedel för dig i ditt arbete.

 

Mallar för beslut som innebär myndighetsutövning

Mall för åtgärdsprogram 

Mall för beslut att inte upprätta åtgärdsprogram 

Mallar för dokument i det systematiska kvalitetsarbetet

Mall för likabehandlingsplan

Mall för rapportering, utredning, åtgärder och 
uppföljning/utvärdering vid kränkande behandling 

(Obs! Mallen innehåller fyra delar)