Funkrätt & skoljuridik

Vårt mål är att vara Sveriges ledande juristbyrå inom funkrätt och skoljuridik.

Vi står på din sida när ingen annan gör det!

Våra jurister har gedigen kunskap, stort hjärta och engagemang.

Skoljuridik för fristående skolor & förskolor

Skoljuridik är vårt specialområde!

Läs mer…

Barns rättigheter i skolan & på fritiden

Barns rättigheter i skolan och på fritiden – inte en självklarhet

Läs mer…

LSS för privatpersoner

Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade.

Läs mer…

Vi är inte bara jurister!

Genom vår kunskap och erfarenhet av skoljuridik, ekonomi, kvalitetsfrågor samt styrning och ledning av fristående skolor och förskolor kan vi bidra till att barn och elever får en bättre utbildning i en tryggare miljö.

Juristfirman Vides personliga stöd, kunnande och support genom hela processen, var helt avgörande för mig personligen, men även för våra olika verksamheter.
Lotta Curbo

VD, JoLo AB som driver Helleborusskolan Österåker AB, Helleborusskolan Täby AB & Helleborus Omsorg AB

För dig som är förälder

Det finns ett stort behov av information om barns rättigheter i skolan och på fritiden. Därför har vi på Juristfirman Vide skapat en kunskapsbank med information om till exempel vilket stöd skolan ska ge ditt barn eller hur du gör för att överklaga ett beslut.

Texterna är skrivna på ett tydligt sätt så att alla kan förstå.

För förskolor och skolor

Att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del av arbetet för att alla barn och elever ska få en trygg skolgång och kunna nå målen. Under fliken Kunskapsbanken hittar du som arbetar i skolan kvalitetssäkrade mallar för olika typer av dokument.

Allt material är gratis.

Share This