Vi står på din sida när ingen annan gör det!

Att stå upp för sina rättigheter är inte alltid helt lätt. Låt oss hjälpa dig!

Vi hjälper dig att göra rätt!

Funkrätt och skoljuridik kan upplevas svårt och snårigt. Med vår expertis guidar vi dig rätt!

Hitta svar på dina frågor eller lär dig mer om skoljuridik och funkrätt i vår kunskapsbank, som är öppen för alla!


Skoljuridik

För dig som arbetar på en skola eller förskola och behöver hjälp med exempelvis överklaganden eller checklistor.

Läs mer…

Barns rättigheter

För privatpersoner som behöver hjälp att ta tillvara barns rättigheter i skolan och på fritiden.

Läs mer…

LSS & funkrätt

För privatpersoner som söker stöd till en person med funktionsnedsättning, och behöver hjälp med LSS

Läs mer…

Mer än bara jurister!

Utöver att vara jurister har vi haft uppdrag som huvudman för friskolor och förskolor samt är utbildade inom psykologi och konflikthantering.


När vi hjälper dig är det alltså inte bara juridiken vi kan bidra med, vi kan även ge stöd inom frågor såsom ekonomi, kvalitet, konfliktlösning samt styrning och ledning.


Genom vår kunskap och erfarenhet bidrar vi till att barn och elever får en bättre utbildning i en tryggare miljö.

Juristfirman Vides personliga stöd, kunnande och support genom hela processen, var helt avgörande för mig personligen, men även för våra olika verksamheter.

Lotta Curbo

VD, VD, JoLo AB som driver Helleborusskolan Österåker AB, Helleborusskolan Täby AB & Helleborus Omsorg AB

För dig som är förälder

Som förälder finns det ofta mycket du kan göra själv, innan du behöver hjälp från en jurist.

Därför har vi skapat Kunskapsbanken med information om exempelvis vilket stöd ditt barn har rätt till, eller hur du överklagar ett beslut.

Behöver du hjälp är det bara att kontakta oss!

Till Kunskapsbanken >

Hjälp mig nu! >

För förskolor och skolor

Som skola är det viktigt att dokumentera och ha ett systematiskt arbete för att enklare lösa utmaningar innan konflikter uppstår.

I Kunskapsbanken hittar du kvalitetssäkrade mallar och checklistor för att komma igång med arbetet. Allt material är gratis.

Behöver du hjälp eller stöd, tveka inte att kontakta oss!

Till Kunskapsbanken >


Jag behöver stöd! >