Go to Top

Vårt mål är att vara Sveriges ledande juristbyrå inom funkrätt och skoljuridik.
Våra jurister har gedigen kunskap, stort hjärta och engagemang. Vi står på din sida när ingen annan gör det.
Vi är inte bara jurister.

Genom vår kunskap och erfarenhet av skoljuridik, ekonomi, kvalitetsfrågor samt ledning och styrning av fristående skolor och förskolor kan vi bidra till att barn och elever får en bättre utbildning i en tryggare miljö.