Överklaga ett beslut till domstol

Kunskapsbanken

I den här texten kan du läsa om hur du gör för att överklaga ett beslut till domstol.

1. Skriv ett överklagande

Så här skriver du ett överklagande:

 1. Skriv vilket beslut du vill överklaga.
 2. Skriv hur du vill att beslutet ska ändras.
 3. Skriv varför du vill att beslutet ska ändras.
 4. Skriv ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och mejladress.
 5. Skriv ditt barns namn, personnummer och adress.
 6. Om du vill: Skicka med intyg eller andra dokument som du vill att domstolen ska läsa.
 7. Om du vill: Skriv att du vill att förvaltningsrätten ändrar kommunens eller myndighetens beslut tillfälligt (läs mer på punkt 3).

Muntlig förhandling – om du vill prata med domstolen

Vill du prata med de personer som kan ändra beslutet om hjälp? Skriv i så fall att du vill ha en muntlig förhandling i ditt överklagande. Skriv också varför du vill det, till exempel för att du har svårt att förklara allt du vill i skrift.

Förvaltningsrätten använder både det som står i ditt överklagande och det som kom fram under förhandlingen i domstolen när de bestämmer om kommunen eller myndigheten har gjort fel eller inte.

Du får med dig någon som stöd vid den muntliga förhandlingen, om du vill.

Du kan ta med ett vittne till den muntliga förhandlingen

Du kan skriva i ditt överklagande att du vill ta med ett vittne till den muntliga förhandlingen. Ett vittne är en person som vet något som domstolen borde veta när de bestämmer om kommunen eller myndigheten har gjort fel eller inte.

För att vittnet ska få vara med på den muntliga förhandlingen måste du skriva:

 • vad vittnet heter
 • vad vittnet har för adress och telefonnummer
 • varför du vill att personen ska vittna (alltså vad vittnet ska berätta om).

Du behöver en fullmakt om ditt barn är 18 år

Om ditt barn har fyllt 18 år är det barnet själv som ska överklaga. Om du vill överklaga ett beslut åt ditt barn även om barnet har fyllt 18 år, behöver du ett papper som visar att du får det – en fullmakt. Ditt barn ska skriva under fullmakten.

2. Skicka överklagandet till den som fattade beslutet

Skicka överklagandet till kommunen eller myndigheten som fattade beslutet – inte direkt till förvaltningsrätten. Du ser exakt vart du ska skicka överklagandet i beslutet som du har fått. Om det inte står i beslutet kan du fråga kommunen eller myndigheten vart du ska skicka överklagandet.

Du måste skicka överklagandet i tid

Ditt överklagande måste komma fram till kommunen eller myndigheten före en viss tid efter att du fick beslutet som du överklagar. Det står i beslutet när du måste överklaga senast. Om du skickar in överklagandet i tid så skickar de det vidare till förvaltningsrätten.

3. Vänta på förvaltningsrättens dom

När förvaltningsrätten har fått ditt överklagande går det till så här:

 1. Förvaltningsrätten läser ditt överklagande.
 2. Förvaltningsrätten skickar överklagandet till kommunen eller myndigheten, som skriver ett svar.
 3. Du får läsa deras svar.
 4. Du får skriva vad du tycker om svaret till förvaltningsrätten, om du vill.
 5. Förvaltningsrätten kanske tar reda på vad du och kommunen eller myndigheten tycker om varandras svar igen. De undersöker tills de vet om kommunen eller myndigheten har följt de lagar som finns.
 6. Förvaltningsrätten bestämmer vad de tycker, och skriver en dom.

Förvaltningsrätten kan ändra beslutet tillfälligt

Förvaltningsrätten kan bestämma att beslutet du överklagar inte ska gälla förrän förvaltningsrätten bestämt om det är rätt beslut, eller inte. Det vill säga fram tills förvaltningsrätten har skrivit sin dom. De kan ändra beslutet tillfälligt på två sätt:

 • Du kan få behålla hjälp som du har, trots att kommunen eller myndigheten har bestämt att du ska bli av med hjälpen. Det kallas för inhibition.
 • Du kan få hjälp som du har sökt, trots att beslutet var att du inte ska få hjälp. Det kallas för interimistiskt beslut.

Om du vill att förvaltningsrätten ska ändra kommunens eller myndighetens beslut tillfälligt måste du skriva det i ditt överklagande.

4. Du får förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten skickar sin dom hem till dig. I domen står det om förvaltningsrätten har ändrat kommunens eller myndighetens beslut eller inte.

I domen kallas du för ”den klagande”. Kommunen eller myndigheten kallas för ”motparten”.

Om du tycker att förvaltningsrätten har tagit fel beslut kan du överklaga domen.

5. Överklaga domen (om det behövs)

Om du tycker att förvaltningsrätten har tagit fel beslut i sin dom kan du överklaga domen till en annan domstol: till både kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. De kan ändra förvaltningsrättens dom, men det är inte säkert att de väljer att undersöka din överklagan. Läs mer här nedanför.

Du överklagar domen på samma sätt som du överklagade beslutet, så du kan följa stegen på den här sidan igen. 

Överklaga till kammarrätten

Om du tycker att förvaltningsrätten har tagit fel beslut i sin dom kan du överklaga domen till kammarrätten, som är en annan domstol. Men du kan bara få en ny dom om kammarrätten ger dig prövningstillstånd. Annars blir det som det står i förvaltningsrättens dom. Du kan få prövningstillstånd om:

 • kammarrätten tror att förvaltningsrätten kan ha gjort fel i sin dom
 • kammarrätten tycker att det är viktigt att bedöma ditt överklagande för att se om förvaltningsrätten borde döma på andra sätt i liknande frågor
 • kammarrätten tycker att det finns andra särskilda anledningar att bedöma ditt överklagande.

Om du får prövningstillstånd undersöker kammarrätten om förvaltningsrätten har rett ut ditt första överklagande på rätt sätt. Kammarrätten skriver sedan en egen dom.

Överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen

Om du är missnöjd med kammarrättens dom kan du ibland överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Du kan också överklaga om kammarrätten inte vill undersöka ditt ärende, och alltså inte har gett dig prövningstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen tar bara upp vissa ärenden och säger därför nej till de flesta överklaganden. Hos Högsta förvaltningsdomstolen måste du få prövningstillstånd för att kunna få en ny dom. Annars blir det som det står i kammarrättens dom. Du kan få prövningstillstånd om:

 • Högsta förvaltningsdomstolen tycker att det är viktigt att bedöma ditt överklagande för att se om domstolarna borde döma på andra sätt i liknande frågor
 • Högsta förvaltningsdomstolen tycker att det finns andra särskilda anledningar att bedöma ditt överklagande.

Om du får prövningstillstånd undersöker Högsta förvaltningsdomstolen om kammarrätten har gjort fel. Högsta förvaltningsdomstolen skriver sedan en egen dom.