Diskriminering och anmälan

Kunskapsbanken

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär att ditt barn behandlas illa av någon av 7 orsaker, som kallas för diskrimineringsgrunder. Läs om diskrimineringsgrunderna här nedanför. Du kan anmäla till DO om ditt barn diskrimineras.

Bara vuxna med makt kan diskriminera

För att vara diskriminering måste det vara en vuxen som behandlar ditt barn illa eller orättvist. Personen måste dessutom jobba på exempelvis skolan eller förskolan, en kommun, en myndighet eller inom vården.

Det räknas inte som diskriminering om andra barn eller vuxna privatpersoner behandlar ditt barn illa.

1. Barnet behandlas illa på grund av sitt kön

Du kan till exempel anmäla om barnet blir illa behandlat för att:

 • barnet är en flicka
 • barnet är en pojke
 • barnet har varit en pojke men är nu en flicka, eller tvärtom.

2. Barnet behandlas illa på grund av sin könsidentitet eller sina könsuttryck

Du kan till exempel anmäla om barnet blir illa behandlat för att:

 • barnet känner sig varken som en flicka eller som en pojke
 • barnet kallas för flicka eller pojke men inte vill det
 • barnet är en pojke och har kläder som flickor ofta har, eller tvärtom.

3. Barnet behandlas illa på grund av sin etniska tillhörighet

Du kan till exempel anmäla om barnet blir illa behandlat för att:

 • barnet kommer från ett visst land
 • barnet pratar ett visst språk
 • barnet har en viss hudfärg
 • barnet har en viss kultur, till exempel samisk eller iransk kultur.

4. Barnet behandlas illa på grund av sin religion eller annan trosuppfattning

Du kan till exempel anmäla om barnet blir illa behandlat för att:

 • barnet har en viss religion, till exempel islam eller kristendom
 • barnet tror inte på någon gud alls.

5. Barnet behandlas illa på grund av sin funktionsnedsättning

Du kan anmäla om barnet blir illa behandlat för att barnet har en funktionsnedsättning, till exempel:

 • adhd
 • dyslexi
 • synskada
 • svårt att gå.

6. Barnet behandlas illa på grund av sin sexuella läggning

Du kan till exempel anmäla om barnet blir illa behandlat för att:

 • barnet är en flicka och blir kär i en annan flicka
 • barnet är en pojke och blir kär i en annan pojke
 • barnet blir kär i både flickor och pojkar.

7. Barnet behandlas illa på grund av sin ålder

Du kan till exempel anmäla om barnet blir illa behandlat för att:

 • vuxna tar inte barnet på allvar för att barnet är ett barn.

Gör skolan för lite?

Du kan anmäla till DO om skolan eller förskolan inte gör tillräckligt mycket för att alla barn ska behandlas bra.

Illa behandlad på grund av något annat?

Har barnet blivit illa behandlat i skolan eller förskolan av någon annan anledning än det som står här ovanför? Då kan du skicka en anmälan till Skolinspektionen i stället för till DO. Läs mer på sidan Så anmäler du till Skolinspektionen.

Gör så här för att anmäla till DO

1. Skriv en anmälan eller prata med DO

Du kan använda DO:s anmälningsblanketter när du skriver din anmälan. Du kan också skriva ett eget brev. Du får skriva på vilket språk du vill.

Gör så här när du skriver anmälan:

 1. Skriv vad som har hänt.
 2. Skriv ditt namn, adress, telefonnummer och gärna mejladress.
 3. Skriv barnets namn och födelsedatum.
 4. Skriv skolans eller förskolans namn, adress, telefonnummer och gärna mejladress.

Kom ihåg att spara bevis på att ditt barn diskrimineras. Det kan vara mejl, sms eller en inspelning. Du kan behöva bevisen senare, när DO undersöker om skolan har gjort fel.

DO kan hjälpa dig med anmälan

Tycker du att det är svårt att skriva en anmälan? Då kan du ringa till DO på telefonnummer 08-120 20 700. Du kan också besöka DO. Läs mer om hur du kan kontakta DO på DO:s sida Kontakta oss.

2. Skicka din anmälan till DO

Du kan mejla in din anmälan till DO. Om du i stället skriver din anmälan på papper ska du skicka den med post. Du hittar alla adresser och kontaktuppgifter på DO:s sida Kontakta oss.

Skicka din anmälan så fort det går. Annars kan det bli för sent för DO att ta ditt problem till en domstol, om det behövs.

3. Vänta på DO:s bedömning

När du har skickat in din anmälan läser DO den, och bestämmer hur de ska arbeta med anmälan. Sedan får du veta om DO tycker att de behöver undersöka problemet eller inte.

Om DO bestämmer att de ska undersöka problemet tar de reda på om skolan, förskolan, kommunen eller den privata verksamheten enligt SoL och LSS har följt de lagar och regler som finns. Då behöver DO kontakta den du har anmält.

DO kan ta anmälan vidare till domstol

Ibland tar DO en anmälan vidare till en domstol, men det är ovanligt. Då kan DO begära skadestånd för ditt barn.

4. Du får DO:s beslut

När DO är färdiga med att undersöka problemet skickar de sitt beslut hem till dig. DO skickar också beslutet till den du har anmält.

I beslutet står det om skolan, förskolan kommunen eller den privata verksamheten enligt SoL och LSS har följt reglerna eller inte. Om de har brutit mot reglerna skriver DO vad de måste göra för att göra rätt.

Andra sätt att få skadestånd

Om inte DO vill utreda din anmälan så kan du själv, med hjälp av en jurist (om du vill), stämma den som diskriminerat ditt barn i tingsrätten.

Här kan du läsa mer information om hur du går till väga.