En SIP håller ordning på hjälpen

Kunskapsbanken

SIP är till för dig och ditt barn

Behöver ditt barn hjälp från både kommunen och vården? Kanske får barnet också extra hjälp i förskolan eller skolan? Då ska kommunen och vården ha ett möte med dig och ditt barn (om hen kan vara med) och skriva en SIP. Det står för samordnad individuell plan.

Meningen med planen är att du och ditt barn enkelt kan se

 • vilken hjälp du och ditt barn ska få
 • när du och ditt barn ska få hjälpen
 • vem du och ditt barn ska få hjälpen av.

Kommunen skriver planen med dig och ditt barn

Det är kommunen eller vården som skriver ditt barns SIP. Men de ska skriva planen tillsammans med dig och ditt barn (om hen kan vara med). Du och ditt barn får berätta vilken hjälp ni behöver. Ni ska också få vara med och planera hur hjälpen ska gå till, om ni vill.

En SIP får bara finnas om du som är barnets vårdnadshavare godkänner det.

Samarbete viktigt för hjälpen ska fungera

Planen är till för dig och ditt barn. Men den gör det också enklare för kommunen och vården att samarbeta. I planen skriver de ner exakt vad de ska göra. Då kan vården inte tro att kommunen gör något som vården ska göra, och tvärtom.

Informationen i SIP ska vara tydlig

Det är mycket information som ska samlas i en SIP. Men kommunen måste skriva planen så att du (och helst ditt barn) förstår vad som står i den.

I en SIP ska det stå

 • vilken hjälp du och ditt barn behöver
 • vilken hjälp du och ditt barn ska få från kommunen
 • vilken hjälp du och ditt barn ska få från vården
 • vilken hjälp du och ditt barn får från andra, till exempel skolan eller förskolan.

Det ska också stå

 • vem som har ansvar för ditt barns SIP
 • vem som har ansvar för varje typ av hjälp
 • när du, kommunen och vården ska prata om hur det går (uppföljning)
 • när kommunen och vården ska kontrollera hur hjälpen har fungerat (utvärdering).

Kommunen skriver en SIP om du vill

Vill du ha en SIP för ditt barn? Säg i så fall det till någon i vården eller på kommunen. Berätta för personen vilka du får hjälp av, så att hen kan bjuda in dem till ett möte. Du får bjuda in en stödperson, om du vill. På mötet skriver kommunen ditt barns SIP, tillsammans med dig och ditt barn.

Mötet om SIP är på dina villkor

Mötet och planen ska handla om ditt barns behov. Du får vara med och bestämma hur mötet ska gå till, och vilka som får komma. Du kan välja att ha flera korta möten, eller ett långt. Du kan be om att få reda på exakt vad kommunen och vården vill prata om innan mötet, så att du kan förbereda dig.

På mötet ska alla prata så att du förstår. De måste lyssna på vad du säger. De måste också lyssna på ditt barn, om hen är med på mötet. Kontrollera att planen innehåller all information som finns i listorna här ovanför. Säg till om något saknas.

Förbered dig innan mötet

Innan du går på mötet om SIP är det bra om du funderar på vad du och ditt barn behöver hjälp med. Försök hitta svar på de här frågorna:

 • Vad är svårt att göra, i skolan och hemma?
 • Vad vill du och ditt barn kunna göra?
 • Vad fungerar bra med hjälpen du och ditt barn får nu?
 • Vad fungerar dåligt med hjälpen du och ditt barn får nu?

Vid mötet ska en person, som utses på mötet, att skriva ner det som ni bestämt på mötet i ett protokoll. Efter mötet ska personen skicka det protokollet till dig, och till alla andra som varit med på mötet.