Välkommet initiativ att se över kommuners resursfördelning till fristående skolor

16 september, 2014

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att utreda och kartlägga hur budgetering och redovisning går till i kommuner och hos enskilda huvudmän för fristående skolor samt se över bidragsreglerna för fristående skolor. Syftet är att kunna presentera en jämförbar ekonomisk information på skolenhetsnivå och säkerställa att kommunala skolor och fristående skolor kan bedrivas på lika villkor. Det är ett välkommet initiativ då vi sett att det finns stora skillnader i hur kommunerna redovisar beräkning av grundbelopp och andra ersättningar till fristående huvudmän, vilket gjort att det ibland varit omöjligt att slå fast huruvida grundbeloppet, skolpengen, är korrekt beräknat.

Uppdraget ska redovisas den 1 juni 2015. Självklart bevakar vi på Juristfirman Vide frågan.

Länk till kommittédirektivet hittar du här.

Jennie Elfström

Vi är inte bara jurister!

Genom vår kunskap och erfarenhet av skoljuridik, ekonomi, kvalitetsfrågor samt styrning och ledning av fristående skolor och förskolor kan vi bidra till att barn och elever får en bättre utbildning i en tryggare miljö.