Framgång i ärende om tilläggsbelopp för Juristfirman Vide

23 oktober, 2014

IMG_0089Förvaltningsrätten i Göteborg har i en dom den 29 september 2014, mål nr. 3452-14, beviljat vår klient tilläggsbelopp för en assistent på heltid. I målet var fråga om ett barn i förskolan med autism. Barnet hade stora svårigheter med det sociala samspelet och rymningsbenägen. Förskolan hade ansökt om tilläggsbelopp på heltid, men hade bara fått ett tilläggsbelopp på halvtid. Stadsdelsnämnden ansåg att detta var tillräckligt, men hade inte motiverat varför.

Förskolan vände sig till oss på Juristfirman Vide för hjälp med att överklaga. Vi tog in ny skriftlig bevisning i målet och överklagade till förvaltningsrätten samt yrkade på att förvaltningsrätten skulle hålla muntlig förhandling. Vid den muntliga förhandlingen hördes förskolechefen och barnets assistent. Förvaltningsrätten beviljade därefter förskolan tilläggsbelopp motsvarande kostnaden för en assistent på heltid. Stadsdelsnämnden har inte överklagat domen, den står därmed fast.

Ombud i målet var jur.kand Jennie Elfström.

Vi är inte bara jurister!

Genom vår kunskap och erfarenhet av skoljuridik, ekonomi, kvalitetsfrågor samt styrning och ledning av fristående skolor och förskolor kan vi bidra till att barn och elever får en bättre utbildning i en tryggare miljö.