Vänd dig till rätt myndighet om ditt barn inte får rätt hjälp i skolan

17 juni, 2020

Detta är andra delen i en serie om barns och elevers rätt till särskilt stöd. I den här delen ska vi berätta om vilken myndighet som du som förälder kan vända dig till om ditt barn inte får rätt stöd i skolan, eller blir utsatt för kränkningar, diskriminering eller dålig arbetsmiljö.

Texten är ett utdrag från Justly. Juristfirman Vide var en av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling “Förenkla för föräldrar” 2015. Tack vare prispengarna kunde vi bygga Justly – som ska hjälpa alla föräldrar, även de som har svårt att läsa eller förstå. Texten är skriven på klarspråk. Just nu är Justly under uppdatering och således inte tillgänglig, men vi kommer att publicera några texter från Justly här på Juristfirman Vides hemsida tills dess Justly publiceras igen. Vi hoppas att texten kan vara till hjälp för dig som är förälder och som undrar över ditt barns rättigheter i skolan.

Har skolan tagit fel beslut om hjälp till ditt barn?

Överklaga beslutet till skolan.

Du kan till exempel överklaga om skolan har bestämt att ditt barn:

 • inte ska få ett åtgärdsprogram
 • ska gå i en särskild undervisningsgrupp
 • ska gå i särskola
 • inte får gå i särskola
 • inte får gå i en viss gymnasieskola.

Läs mer på Skolväsendets överklagandenämnds hemsida.

Får ditt barn inte rätt undervisning?

Kontakta Skolinspektionen.

Du kan skicka en anmälan till Skolinspektionen om ditt barn inte får den undervisning som barnet har rätt till. Du kan till exempel skicka en anmälan om:

 • skolan inte har tagit reda på om ditt barn behöver särskilt stöd
 • barnet inte får undervisning i alla ämnen som ingår i timplanen
 • skolans huvudman inte tar emot och utreder klagomål.

Läs mer på Skolinspektionens hemsida.

Har en lärare eller förskollärare gjort fel?

Kontakta Skolinspektionen.

Du kan skicka en anmälan till Skolinspektionen om ditt barns lärare eller förskollärare har gjort något dåligt, eller inte gör det en lärare ska göra.

Läs mer på Skolinspektionens hemsida.

Har ditt barn blivit diskriminerat av skolan?

Kontakta Diskrimineringsombudsmannen.

Du kan skicka en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen om en vuxen på skolan har kränkt eller behandlat ditt barn orättvist på grund av barnets

 • kön
 • etniska tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuella läggning
 • ålder

Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Har ditt barn blivit kränkt eller mobbat?

Kontakta Skolinspektionen.

Har ditt barn inte blivit diskriminerat, men kränkt eller mobbat för något annat? Då kan du skicka en anmälan till Skolinspektionen.  En del av Skolinspektionen heter Barn- och elevombudet. De tar hand om anmälningar om kränkningar och mobbning.

De kan också hjälpa dig att få pengar (skadestånd) om skolan eller förskolan inte har gjort det de ska för att ditt barn ska må bra och känna sig tryggt i skolan.

Läs mer på Skolinspektionens hemsida.

Har ditt barn en dålig arbetsmiljö i skolan?

Kontakta Arbetsmiljöverket.

Ditt barn har rätt till en bra arbetsmiljö. Det betyder att barnet inte ska skadas, bli sjukt eller må dåligt av skolarbetet eller huset som skolan ligger i. En dålig arbetsmiljö kan till exempel vara:

 • många och höga ljud som gör det svårt att koncentrera sig
 • saker som barnet blir stressad av
 • osäkra eller trasiga leksaker på skolgården som barnet kan skada sig på
 • gifter i huset som skolan ligger i.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Har ditt barn en dålig arbetsmiljö i förskolan?

Kontakta kommunen där förskolan ligger.

Ditt barn har rätt till en bra arbetsmiljö. Det betyder att barnet inte ska skadas, bli sjukt eller må dåligt av något i förskolan. En dålig arbetsmiljö kan till exempel vara:

 • många och höga ljud
 • saker som barnet blir stressad av
 • osäkra eller trasiga leksaker på gården som barnet kan skada sig på
 • gifter i huset som förskolan ligger i.

Kommunen där ditt barns förskola ligger kan svara på frågor om både barnens och personalens arbetsmiljö i förskolan.

Det spelar ingen roll om ditt barn går i en kommunal förskola eller i en fristående förskola, kommunen kan hjälpa dig ändå.

Om du inte vet vem i kommunen du ska kontakta, fråga personalen i förskolan.

Är skolan eller förskolan inte tillgänglig för ditt barn?

Kontakta Diskrimineringsombudsmannen.

Skolor och förskolor ska vara tillgängliga för alla – också för barn med en funktionsnedsättning. Ditt barn har till exempel rätt att:

 • få den hjälp barnet behöver
 • få information som barnet förstår och kan ta till sig
 • kunna ta sig in i och ut ur alla rum i skolan eller förskolan.

Du kan skicka en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen om ditt barn har en funktionsnedsättning och tycker att skolan eller förskolan är otillgänglig på något sätt.

Om skolan eller förskolan är otillgänglig kan den behöva betala pengar till ditt barn. Det kallas för diskrimineringsersättning.

Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Har ditt barn ett annat problem?

Kontakta Skolinspektionen.

Skolinspektionen arbetar för en god utbildning i en trygg miljö. De tar emot anmälningar om många olika sorters problem i skolan och förskolan. Så om du inte vet vilken myndighet du ska vända dig till, kan du börja med Skolinspektionen.

Läs mer på Skolinspektionens hemsida.

 

Vi är inte bara jurister!

Genom vår kunskap och erfarenhet av skoljuridik, ekonomi, kvalitetsfrågor samt styrning och ledning av fristående skolor och förskolor kan vi bidra till att barn och elever får en bättre utbildning i en tryggare miljö.