Så överklagar du ett beslut till Skolväsendets överklagandenämnd

23 juni, 2020

Detta är tredje delen i en serie om barns och elevers rätt till särskilt stöd. I den här delen ska vi berätta om hur du går till väga för att överklaga ett beslut till Skolväsendets överklagandenämnd, SÖN.

Till SÖN kan du överklaga beslut om åtgärdsprogram, mottagande i särskolan, förlängd skolplikt och flera andra beslut. Läs mer om vilka beslut du kan överklaga på SÖN:s hemsida.

Texten är ett utdrag från Justly. Juristfirman Vide var en av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling “Förenkla för föräldrar” 2015. Tack vare prispengarna kunde vi bygga Justly – som ska hjälpa alla föräldrar, även de som har svårt att läsa eller förstå. Texten är skriven på klarspråk. Just nu är Justly under uppdatering och är därför inte tillgänglig, men vi kommer att publicera några texter från Justly här på Juristfirman Vides hemsida tills dess Justly publiceras igen. Vi hoppas att texten kan vara till hjälp för dig som är förälder och som undrar över ditt barns rättigheter i skolan.

1. Skriv ett överklagande

Så här skriver du ett överklagande:

  1. Skriv vilket beslut du vill överklaga.
  2. Skriv hur du vill att beslutet ska ändras.
  3. Skriv varför du vill att beslutet ska ändras.
  4. Skriv ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och mejladress.
  5. Skriv ditt barns namn, personnummer och adress.
  6. Om du vill: Skicka med intyg eller andra dokument som du vill att SÖN ska läsa.

Du behöver en fullmakt om ditt barn är 18 år

Om ditt barn har fyllt 18 år är det barnet själv som ska överklaga. Om du vill överklaga ett beslut åt ditt barn även om barnet har fyllt 18 år, behöver du ett papper som visar att du får det – en fullmakt. Ditt barn ska skriva under fullmakten.

2. Skicka överklagandet till den som fattade beslutet

Skicka överklagandet till skolan som fattade beslutet – inte direkt till SÖN. Du ser exakt vart du ska skicka överklagandet i beslutet som du har fått. Om det inte står i beslutet kan du fråga skolan.

Du måste skicka överklagandet i tid

Ditt överklagande måste komma fram till skolan före en viss tid efter att du fick beslutet som du överklagar. Det står i beslutet när du måste överklaga senast. Om du skickar in överklagandet i tid så skickar de det vidare till SÖN.

3. Vänta på SÖN:s beslut

När SÖN har fått ditt överklagande går det till så här:

   1. En handläggare på SÖN läser ditt överklagande.
   2. Handläggaren skickar överklagandet till skolan, som skriver ett svar.
   3. Du får läsa deras svar.
   4. Du får skriva vad du tycker om svaret till SÖN, om du vill.
   5. Handläggaren på SÖN kanske tar reda på vad du och skolan tycker om varandras svar igen. SÖN undersöker tills de vet om skolan har följt de lagar som finns.
   6. SÖN bestämmer vad de tycker, och skriver ett beslut.

4. Du får SÖN:s beslut

SÖN skickar sitt beslut hem till dig. I beslutet står det om SÖN har upphävt beslutet eller inte.

 

 

 

Vi är inte bara jurister!

Genom vår kunskap och erfarenhet av skoljuridik, ekonomi, kvalitetsfrågor samt styrning och ledning av fristående skolor och förskolor kan vi bidra till att barn och elever får en bättre utbildning i en tryggare miljö.