Juristfirman Vide biträder Liljansskolan i frågor om tilläggsbelopp

6 september, 2013

Stockholms Stads resursfördelningssystem har drabbat många skolor som har elever med behov av särskilt stöd. Den fristående terapiskolan Liljansskolan i Stockholm har anlitat Juristfirman Vide för juridisk rådgivning i flera ärenden som gäller tilläggsbelopp.

Ansvarig jurist på Juristfirman Vide är Jennie Elfström.

Vi är inte bara jurister!

Genom vår kunskap och erfarenhet av skoljuridik, ekonomi, kvalitetsfrågor samt styrning och ledning av fristående skolor och förskolor kan vi bidra till att barn och elever får en bättre utbildning i en tryggare miljö.